DISCLAIMER


Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet
worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden.

Aan de gegevens op deze site kunnen door de bezoeker geen rechten ontleend worden
of aansprakelijkheid aanvaard worden door Assurantiekantoor Jacques Damen of andere
participerende bedrijven.


Met vriendelijke groet,

Jacques & Michael Damen