De zomer is voor veel ondernemers een periode om opnieuw na te denken over hun bedrijf. Dit jaar wilt u misschien ook de gezondheid van uw medewerkers als speerpunt nemen. Voelt u bijvoorbeeld iets voor een MKB Verzuim-ontzorgverzekering?

Sinds begin dit jaar bieden verzekeraars de MKB Verzuim-ontzorgverzekering aan. Met die verzekering heeft u twee belangrijke voordelen: financiële zekerheid en ontzorging. Financiële zekerheid heeft u omdat de loondoorbetaling bij ziekte gedekt is. Als de integratieresultaten tegenvallen, neemt de verzekeraar een eventuele loonsanctie over. En het verzuim in uw bedrijf is maar beperkt van invloed op de premie.

Zorg uit handen
De ontzorging zit hem in het feit dat u actief geholpen wordt bij de re-integratie van uw werknemers. U kunt rekenen op een casemanager die de regie over de re-integratie voert bij dreigend langdurig verzuim. Ook is er vanuit de verzekering een samenwerking met gecertificeerde arbodiensten, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Dat de zorg voor re-integratie uit handen genomen wordt, is voor veel mkb-ondernemers een enorm voordeel. Want zij kunnen zich dan meer richten op het ondernemen zelf.

Arbocontract op tijd beëindigen
Veel mkb’ers zijn nog niet overgestapt naar de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Vaak is dat omdat in die verzekering arbodienstverlening besloten is, terwijl het bedrijf zelf nog een contract heeft met een andere arbodienst. De kosten worden dan onnodig hoog, vooral omdat het bestaande arbocontract vaak pas per 1 januari opzegbaar is. Als u per 1 januari 2021 wilt kiezen voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, besef dan dat u op tijd uw huidige arbocontract moet beëindigen. Veel contracten hebben een opzegtermijn van 3 maanden. Uw arbocontract moet u dus voor 1 oktober 2020 opzeggen.

Informatie inwinnen
Daarnaast is het belangrijk om na te gaan hoe bij een wisseling van arbodienst de overdracht van de bestaande ziektedossiers plaatsvindt en welke kosten daarvoor in rekening gebracht worden. Elke arbodienst gaat daar weer anders mee om. En natuurlijk wilt u een aantal offertes bekijken voordat u een beslissing neemt. Al met al moet u zich dus voor 1 oktober nog flink in de materie verdiepen. Goed om daar deze zomer een begin mee te maken.

Laat u adviseren
Als u deze zomer nadenkt over de toekomst van uw bedrijf, klop dan ook bij ons aan voor advies over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Wij bespreken graag alle voor- en nadelen met u, rekenen uit wat de verzekering u kost en wat het u oplevert en vragen verschillende offertes op. Neem contact op met ons kantoor om een afspraak te maken.