Sommige mensen die ziek zijn als gevolg van het coronavirus worden in Duitsland behandeld. De kosten hiervan worden gelukkig vergoed door Nederlandse zorgverzekeraars.

Dat geldt ook voor de kosten van vervoer naar het Duitse ziekenhuis en weer terug. Dat heeft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt. De verzekeraars werken hiervoor nauw samen met Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat de overplaatsing van patiënten naar Duitsland coördineert.

Meer bedden
In Nederland zijn er ongeveer twee ziekenhuisbedden per duizend inwoners beschikbaar. In Duitsland zijn dat er zes. Nederland heeft ook minder plaatsen op de intensive care.

Basisverzekering
Als u naar het ziekenhuis moet voor een behandeling, dan wordt deze vergoed uit de basisverzekering. Uw zorgverzekering dekt dus de kosten. Voor een ziekenhuisbehandeling moet u wel eigen risico betalen.

Ook meerkosten vergoed
Onder normale omstandigheden vergoeden verzekeraars behandelingen in het buitenland tot maximaal het Nederlandse tarief. Eventuele meerkosten moet u dus zelf betalen. Voor een behandeling van Nederlandse COVID-19-patiënten in Duitsland geldt deze regel niet.

Meer informatie
Heeft u een vraag over dit bericht? Neem dan gerust even contact met ons op.