Als u onverhoopt komt te overlijden, moeten uw nabestaanden niet ook nog eens een financiële klap te verwerken krijgen. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kan dan uitkomst bieden. Het goede nieuws is dat de premies de afgelopen jaren gedaald zijn. De betaalbaarheid is daarmee een stuk beter geworden.

Uw ORV kan goed afgestemd worden op de wensen en de behoeften van uw nabestaanden. Die staan in onze advisering dan ook centraal. Wij analyseren vooraf hoe de financiële situatie van uw gezin is als u zou komen te overlijden. Is er bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen opgenomen in uw pensioenregeling? Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten? Hoe hoog is het inkomen van de achterblijvende partner? En misschien heeft u, zonder het te weten, een overlijdensdekking bij uw hypotheek.

Aanvulling
Pas als duidelijk is hoe uw nabestaanden er financieel voor komen te staan, bespreken we met u wat er nog aan aanvulling nodig is. Met de uitkering van de ORV kunnen uw nabestaanden het gezinsinkomen aanvullen of de hypotheek aflossen. Een hele geruststelling.

Welke ORV past bij u?
Afhankelijk van de gewenste uitkering, zijn er verschillende vormen van ORV’s waar u uit kunt kiezen. Zo zijn er verzekeringen die een vooraf vastgesteld bedrag uitkeren als u voor een bepaalde datum overlijdt. Heeft u jonge kinderen die nog lange tijd afhankelijk zijn van de achterblijvende partner? Dan kunt u er ook voor kiezen dat de uitkering hoger is als u in het begin van de looptijd overlijdt. Is de OVR meer voor uw partner bedoeld, dan is het misschien beter om voor een hogere uitkering aan het eind van de looptijd te kiezen.

Gezondheidsrisico’s
De premie van de ORV wordt door verschillende factoren bepaald. Ten eerste is dat het bedrag waarvoor u zich verzekert: hoe hoger de gewenste uitkering, hoe hoger de premie. Maar er wordt ook naar gezondheidsrisico’s gekeken. Daarom moet u vragen over uw levensstijl en uw gezondheid invullen voor u geaccepteerd wordt. De premie valt hoger uit voor rokers en soms voor mensen met overgewicht. Wel zijn de premies in de afgelopen jaren gedaald, onder meer omdat de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Verzekeraars hoeven daardoor minder vaak uit te keren.

Inkomenszekerheid
Door de lagere premies is het een stuk gemakkelijker geworden om de financiën voor uw nabestaanden veilig te stellen. Aarzel dus niet langer, maar neem contact op met ons kantoor voor een advies over inkomenszekerheid voor uw nabestaanden.