Lege bedrijfspanden kennen een verhoogd risico op schade en verzekeraars beperken daarom vaak de dekking of verhogen de premie. Maar u kunt ook iets doen om de risico’s te verkleinen.

In Nederland staat naar schatting 20-25% van de bedrijfspanden voor kortere of lagere tijd leeg. Omdat er dan weinig of zelfs helemaal geen toezicht is, is de kans op schade groter. Immers, brand wordt minder snel ontdekt, inbrekers hebben vrij spel en het is een ideale plek voor hennepteelt en party’s. Ook de kans op stormschade is groter. Een leeg pand verzekeren is daarom lastiger.

Schaderisico
Het ene leegstaande pand vormt een groter risico dan het andere. Wanneer schatten verzekeraars het risico hoger in?

  • Langdurige leegstand
  • Leegstand na faillissement
  • Slecht onderhoud
  • Achteraf ligging of ligging in verpauperde buurt
  • Volledige leegstand
  • Als er geen maatregelen getroffen zijn om schade te voorkomen
  • Pand dat niet te koop of te huur staat
  • Slooppand of te renoveren pand
  • Als gas en elektra niet zijn afgesloten (hogere kans op brand)
  • Als water wel is afgesloten (vanwege mogelijk tekort aan bluswater)

Kans op schade beperken
U kunt de kans op schade beperken en daarmee de verzekerbaarheid vergroten. Zo is de kans op brand en inbraakschade kleiner als u een inbraakmeldsysteem en een automatische brandmeldinstallatie laat plaatsen. Als gas, water, elektra nog zijn aangesloten, zorg er dan voor dat de installaties aan de geldende NEN-normen voldoen. Is er geen verwarming, sluit dan in de wintermaanden de waterleidingen af. Daarmee voorkomt u water- en vorstschade. Het toezicht op het pand verbetert u door periodieke controles uit te voeren of door anti-kraakbewoning aan te bieden. Staat uw pand op een industrieterrein of in een winkelcentrum met collectieve beveiliging? Blijf daar dan aan deelnemen.

Leeg pand verzekeren
Is uw bedrijfspand leeg komen te staan? Neem daarover dan contact op met ons kantoor. We bespreken met u wat de gevolgen zijn voor uw gebouwenverzekering. Vaak beperken verzekeraars de dekking en de verzekeringstermijn en/of verhogen ze de premie en het eigen risico. Wij adviseren u graag over maatregelen die u kunt treffen en zoeken uit waar en hoe u goed verzekerd bent.