Uw klant plaatst een bestelling, u levert en hij betaalt. Simpel toch? Wel zolang alles goed gaat. Maar als er onenigheid ontstaat over de levering, is het prettig als u kunt terugvallen op uw leveringsvoorwaarden. Of heeft u die niet?

Algemene of leveringsvoorwaarden zijn niet verplicht. Veel mkb-ondernemers (17,5%) nemen dan ook überhaupt niet de moeite om ze op te stellen, blijkt uit een recent onderzoek van een verzekeraar. En wie dat wel ooit heeft gedaan, kijkt er daarna vaak niet meer naar om. Slechts iets meer dan de helft van de ondernemers controleert ten minste één keer per vijf jaar de algemene voorwaarden. En slechts een derde (32,6%) doet dat jaarlijks.

Kostbare conflicten
Als algemene of leveringsvoorwaarden ontbreken, onvolledig of gedateerd zijn, kan dat leiden tot kostbare conflicten, bijvoorbeeld door:

  • onduidelijkheid over de inhoud van de overeenkomst tussen partijen.
  • geschillen over de wijze waarop de overeenkomst moet worden uitgevoerd.
  • geschillen over de vraag of de overeenkomst kan worden gewijzigd of geannuleerd.
  • geschillen over de garantie.
  • vorderingen tot nakoming van de overeenkomst, of vergoeding van (herstel)schade.
  • aansprakelijkheid voor (vervolg)schade, die voorkomen had kunnen worden.

Niet iedere ondernemer beseft dat conflicten over leveringen vaak kostbare aangelegenheden zijn. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat rekeningen niet worden betaald of dat er juist een schadevergoeding geëist wordt. Maar de kosten kunnen ook oplopen omdat de ondernemer rechtsbijstand nodig heeft. Het uurtarief van een jurist is vaak niet mals.

Zorg voor goede voorwaarden
Vooral kleine mkb-bedrijven hebben hun algemene en hun leveringsvoorwaarden niet op orde. Hoe is dat bij u? Laat het niet aankomen op een conflict, maar maak werk van goede voorwaarden. Stem uw voorwaarden goed af op uw bedrijfsvoering, uw producten en diensten en uw klanten. En communiceer ze duidelijk met afnemers en leveranciers, onder ander door ze op uw website te publiceren. Als u voorwaarden opstelt, kopieer ze dan niet klakkeloos van het internet. Want als ze niet kloppen of als bepalingen in strijd zijn met de wet, kunnen ze door de rechter nietig worden verklaard.

Verzeker u voor rechtsbijstand
Als u een zakelijke rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u vaak sparren met een jurist om te controleren of uw voorwaarden (nog steeds) goed zijn. Deze verzekering biedt bovendien uitkomst als er ondanks goede voorwaarden toch een zakelijk geschil ontstaat. Meer weten? Neem contact op met ons kantoor.