Per 1 januari 2019 wordt de Wet Vergoeding Affectieschade van kracht. Dat kan gevolgen hebben voor u als ondernemer. Als een van uw medewerkers door een bedrijfsongeval blijvend letsel oploopt of overlijdt, kunnen naasten of nabestaanden smartengeld eisen.

Tot nu toe kon alleen een slachtoffer zelf smartengeld krijgen als hij door een ongeval blijvend letsel opliep. Dat verandert per 1 januari 2019. Vanaf dan kunnen behalve het slachtoffer, ook de naasten van het slachtoffer smartengeld krijgen. Naasten zijn partners, (stief)kinderen en ouders. Het smartengeld kan ook aan nabestaanden worden gegeven als het slachtoffer door het ongeval overlijdt.

Erkenning en genoegdoening
Het idee achter de nieuwe wet is dat naasten en nabestaanden ook geconfronteerd worden met de gevolgen van het ongeval. Uiteraard neemt een schadevergoeding hun verdriet niet weg, maar het biedt wel erkenning en genoegdoening van hun leed. En dat kan bijdragen aan het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis.

Bedrijfsongeval
Als ondernemer krijgt u met de nieuwe wet te maken wanneer een werknemer overlijdt door een gebeurtenis waarvoor u aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval. Of als het slachtoffer ernstig en blijvend letsel oploopt. In beide gevallen hebben de naasten recht op een vergoeding. Het schadevergoedingsbedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en ligt tussen de €12.500,- en €20.000,-.

Slachtoffers in Nederland
Volgens het RIVM krijgen in Nederland jaarlijks meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Er vinden 2300 ernstige ongevallen plaats waarbij sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden. Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Deze cijfers laten weer eens zien hoe belangrijk het is om veilig werken op één te zetten. Vraagt u zich regelmatig af of uw veiligheidsbeleid nog effectief is en of er verbeteringen nodig zijn.

Goed verzekerd?
Neem verder contact op met ons kantoor om uw risico’s, preventieve maatregelen en mogelijke verzekeringsoplossingen te bespreken. Wij gaan na of uw werkgeversaansprakelijkheid goed verzekerd is en hoe u affectieschade kunt vergoeden. Ook adviseren wij u of een collectieve ongevallenverzekering iets is voor uw bedrijf.