Als u voor uw bedrijf machines aanschaft, vertrouwt u erop dat deze veilig zijn en veilig gebruikt kunnen worden door uw mensen. Maar stel dat er toch een ongeval plaatsvindt met een machine. Kunt u dan de machinefabrikant aansprakelijk stellen?

Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval waardoor zij langer dan een dag moeten verzuimen. En gemiddeld zijn er door bedrijfsongevallen 60 doden per jaar te betreuren. Ook werken met machines kan tot risicovolle situaties leiden. Wie is er dan verantwoordelijk, u of de fabrikant?

Ervaringen delen
De fabrikant is in eerste instantie verantwoordelijk voor het afleveren van een veilige machine. Maar dat wil niet zeggen dat hij voor een veilig gebruik helemaal niet verantwoordelijk is. U als afnemer van machines moet zelf geen ingrijpende veranderingen aanbrengen, maar de fabrikant moet er rekening mee houden dat mensen fouten maken. Het is daarom cruciaal dat u en de fabrikant regelmatig de ervaringen met de machine delen en de problemen die zich voordoen bespreken. De fabrikant kan dan eventueel voor verbeteringen zorgen. Verder moet de machine goed onderhouden worden en moet voor de juiste certificering gezorgd worden, ook na een ingrijpende of substantiële aanpassing van een machine.

Strafrechtelijk onderzoek
U bent verplicht om ernstige arbeidsongevallen te melden aan de Inspectie SZW. Die doet vervolgens onderzoek om te bepalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er wet- en regelgeving is overtreden. Helaas is dat inderdaad het geval bij veel arbeidsongevallen met letsel of de dood tot gevolg. Het Openbaar Ministerie start dan een onderzoek naar strafvervolging. Er moet in dat geval wel een causaal verband zijn tussen het incident en de veiligheid van (het werken met) de machine. De schade moet toe te rekenen zijn aan de fabrikant en/of de werkgever en een van deze partijen had de schade moeten kunnen voorzien. De aansprakelijkheid wordt achteraf vastgesteld. Ook als dat niet leidt tot definitieve aansprakelijkheid, kan dat gevolgen hebben voor uw financiën. Banken en verzekeraars aarzelen namelijk om zaken te doen met organisaties en/of personen waarnaar een strafrechtelijk onderzoek is gedaan.

Preventie en verzekeringen
Ook als veilig werken hoog op de agenda staat in uw bedrijf kunt u een ongeval niet altijd voorkomen. Kijk daarom behalve naar preventie ook naar uw verzekeringen. Hoe is aansprakelijkheid verzekerd en waar kunnen uw medewerkers op rekenen als zij door een ongeval getroffen worden? Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over uw verzekeringen.