Het aanvragen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt vanaf 1 juli eenvoudiger. Zo mogen vanaf dan brondata en andere taxatiemethoden worden gebruikt. Ook wordt het onder voorwaarden mogelijk om hypotheekgarantie af te sluiten op bestaande aflossingsvrije leningen.

Brondata zijn gegevens die op één centrale plaats worden opgeslagen. Daardoor kan een geldverstrekker alle relevante gegevens voor de hypotheekaanvraag snel en eenvoudig raadplegen. Daardoor wordt de aanvraag vaak sneller afgehandeld.

Desktoptaxaties
Verder mag iemand die een NHG-hypotheek aanvraagt vanaf 1 juli gebruik maken van zogenoemde desktoptaxaties. Zo’n taxatie regelt u een stuk sneller dan de klassieke variant. Bijkomend voordeel is dat ze goedkoper zijn.

Wel geldt de voorwaarde dat u niet meer dan 90% van de woningwaarde leent. Wilt u ook kwaliteitsverbeteringen en/of energiebesparende voorzieningen meefinancieren? Dan kunt u nu nog geen gebruik maken van desktoptaxaties.

Vervallen hypotheekrenteaftrek
Sinds 2001 mag de hypotheekrente maximaal 30 jaar worden afgetrokken bij uw belastingaangifte. Daardoor kunnen huiseigenaren vanaf 2031 te maken krijgen met het vervallen van dit recht. Dit kan gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van hun hypotheek.

De NHG gaat dit meenemen bij de berekening van de financieringslast om de kans op betaalproblemen te voorkomen. In deze specifieke situatie staat NHG ook box 3-leningen toe die niet annuïtair worden afgelost. In de praktijk betekent dit dat u bijvoorbeeld een aflossingsvrij leningdeel ongewijzigd kunt voortzetten als de hypotheekrenteaftrek vervalt.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit artikel? Overweegt u om een (NHG) hypotheek af te sluiten of uw lopende hypotheek over te sluiten, al dan niet met NHG? Neem dan contact met ons op. Als ervaren hypotheekadviseur staan we u graag ter zijde.