Vertrouwensbeleid

Vertrouwen

Vertrouwen in u zien wij als één van de belangrijkste kenmerken in onze relatie met u. Wij gaan daarom voor u door het vuur en proberen uw belangen zo veel en zo goed mogelijk te behartigen. Helaas wordt dit vertrouwen wel eens geschaad door een kleine groep klanten. Uit onderzoek blijkt dat een op de drie mensen aangeeft iemand te kennen die wel eens verzekeringsfraude heeft gepleegd. De gevolgen daarvan zijn echter vaak onbekend. Graag vertellen wij u meer over dit onderwerp.

Fraude

Onder fraude verstaan wij ‘het doelbewust benadelen van een verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden’.

Een aantal voorbeelden die u wel zult herkennen:

 • Niet de waar­heid, maar een ander verhaal vertellen;
 • Meer opgeven dan gestolen is;
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade;
 • Na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal;
 • Een nota vervalsen;
 • Een inbraak in scène zetten.
Zorgvuldigheid

Wij gaan altijd uit van ons vertrouwen in u. Soms hebben we het idee dat de melding niet helemaal in orde is. Elke schademelding wordt namelijk zorgvuldig vastgelegd. Op deze manier voorkomen we misverstanden. Als we denken dat er iets niet klopt, dan zijn wij echter verplicht om een onderzoek in te laten stellen.

Maatregelen

Als er fraude in het spel is kunnen er een aantal maatregelen genomen worden zoals:

 • Een schade niet vergoeden;
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen;
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen;
 • Een verzekering opzeggen;
 • Afscheid nemen van de fraudeur door al zijn verzekeringen op te zeggen;
 • Het melden van fraude op de zogenaamde waarschuwingslijst.
  (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren;
 • Aangifte doen bij de politie;
Waarom?

Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg iedereen van mening is dat zij niet de dupe mogen worden van verzekeringsfraude. Via uw premie betaalt u namelijk mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Natuurlijk willen wij dit zo veel mogelijk voorkomen. Een belangrijke reden voor ons om actief aan fraudebestrijding te doen.

Vertrouwensbeleid

Vertrouwen

Vertrouwen in u zien wij als één van de belangrijkste kenmerken in onze relatie met u. Wij gaan daarom voor u door het vuur en proberen uw belangen zo veel en zo goed mogelijk te behartigen. Helaas wordt dit vertrouwen wel eens geschaad door een kleine groep klanten. Uit onderzoek blijkt dat een op de drie mensen aangeeft iemand te kennen die wel eens verzekeringsfraude heeft gepleegd. De gevolgen daarvan zijn echter vaak onbekend. Graag vertellen wij u meer over dit onderwerp.

Fraude

Onder fraude verstaan wij ‘het doelbewust benadelen van een verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden’.

Een aantal voorbeelden die u wel zult herkennen:

 • Niet de waar­heid, maar een ander verhaal vertellen;
 • Meer opgeven dan gestolen is;
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade;
 • Na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal;
 • Een nota vervalsen;
 • Een inbraak in scène zetten.
Zorgvuldigheid

Wij gaan altijd uit van ons vertrouwen in u. Soms hebben we het idee dat de melding niet helemaal in orde is. Elke schademelding wordt namelijk zorgvuldig vastgelegd. Op deze manier voorkomen we misverstanden. Als we denken dat er iets niet klopt, dan zijn wij echter verplicht om een onderzoek in te laten stellen.

Maatregelen

Als er fraude in het spel is kunnen er een aantal maatregelen genomen worden zoals:

 • Een schade niet vergoeden;
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen;
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen;
 • Een verzekering opzeggen;
 • Afscheid nemen van de fraudeur door al zijn verzekeringen op te zeggen;
 • Het melden van fraude op de zogenaamde waarschuwingslijst.
  (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren;
 • Aangifte doen bij de politie;
Waarom?

Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg iedereen van mening is dat zij niet de dupe mogen worden van verzekeringsfraude. Via uw premie betaalt u namelijk mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Natuurlijk willen wij dit zo veel mogelijk voorkomen. Een belangrijke reden voor ons om actief aan fraudebestrijding te doen.