Dienstverlening

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u informeren over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening, waarin u als klant centraal staat en de wijze waarop onze beloning is geregeld. U kunt hier de betreffende documenten downloaden en bekijken.

Financieel complexe producten:
Overige producten en dienstverlening:

Verzekeringskaart (IPID)

Elke klant die een verzekering sluit, moet vanaf 1 oktober 2018 een verzekeringskaart (IPID) uitgereikt krijgen. Deze IPID (Insurance Product Information Document) is de nieuwe standaard voor verzekeringskaarten en geldt voor particuliere, zakelijke en inkomensverzekeringen. Als adviseur zijn wij verantwoordelijk voor het uitreiken van de verzekeringskaart aan onze klanten, tenzij u hier met ons andere afspraken over heeft gemaakt.

Elke verzekering heeft een eigen verzekeringskaart met de volgende informatie:
• Een opsomming van de (belangrijkste) dekkingen van de verzekering
• De belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen van de overeenkomst
• Wanneer en hoe betaald wordt
• De looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst

Onderstaand de maatschappijen waar wij zaken mee doen en hun verzekeringskaarten:

https://www.asr.nl/verzekeringskaarten
https://movir.nl/over-movir/nieuws/vernieuwde-verzekeringskaarten-inzicht-in-uw-aov/
https://verzekeringskaarten.nl/arag/ProRechtPolis
https://verzekeringskaarten.nl/arag/Flexpolis
https://www.nn.nl/Verzekeringskaarten.htm
https://www.nn.nl/Verzekeringskaarten-Zakelijk.htm
https://www.nn.nl/Zakelijk/Inkomensverzekeringen/Documenten-Zakelijke-Inkomensverzekeringen.htm

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op de naleving van deze nieuwe wet.
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u naar https://www.afm.nl/idd