Veel zzp’ers aarzelen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dat komt misschien ook doordat niet altijd duidelijk is wat de verzekering voor hen kan betekenen. Want wist u dat u niet alleen een uitkering verzekert, maar ook geholpen wordt om weer te re-integreren?

Een zzp’er die uitvalt door ziekte, verliest direct inkomsten. Toch sluiten veel zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. De verzekering zou te duur zijn en de kans op arbeidsongeschiktheid wordt vaak laag ingeschat. Bovendien is de financiële noodzaak niet voor iedereen even groot. Wie vermogen heeft of een partner met een goed inkomen, denkt de uitkering niet nodig te hebben.

Liever niet arbeidsongeschikt
Maar een AOV doet veel meer dan geld uitkeren om het inkomen op peil te houden. De meeste ondernemers hebben een sterke motivatie om zelf hun brood te verdienen en hechten eraan een waardevolle rol te spelen in de samenleving. Als ze niet kunnen werken, is dat dus niet in hun belang. Maar als ze een uitkering ontvangen, is dat ook niet in het belang van de verzekeringsmaatschappij. Die ziet ook liever dat zzp’ers met plezier aan het werk zijn. Daarom zetten AOV-verzekeraars ook in op re-integratie.

Arbeidsongeschiktheid voorkomen
Om te voorkomen dat u arbeidsongeschikt wordt, hebben verzekeraars in hun AOV-pakket ook preventieve maatregelen opgenomen. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan een vitaliteitsprogramma, waarmee u werkt aan een betere gezondheid. Of u krijgt preventief psychische hulp of coaching als er een burn-out dreigt. Wordt u toch arbeidsongeschikt, dan krijgt u uiteraard de tijd om te herstellen. Maar als herstel niet voor 100% plaatsvindt, kunt u samen met de arbeidsdeskundige van de verzekeringsmaatschappij kijken wat er wél mogelijk is. Want arbeidsongeschikt zijn betekent niet altijd dat u niets meer kunt.

Andere werkplek of ander beroep
Is er bijvoorbeeld sprake van een blijvende fysieke beperking? Dan kunt u misschien toch weer aan de slag als de werkplek wordt aangepast. De kosten van die aanpassing kunnen dan (deels) vergoed worden door uw verzekeraar. Kunt u uw oude beroep echt niet meer uitoefenen? Dan kunt u misschien nadenken over een overstap naar een ander metier. De verzekeraar kan dan eventueel meebetalen aan de opleiding. Of u recht blijft houden op een uitkering als u ook ander werk kunt gaan doen? Dat hangt af van uw polis. Vraag ons daarnaar. Bent u bang dat u na de re-integratie toch weer uitvalt om dezelfde gezondheidsproblemen? In veel verzekeringen is opgenomen dat u dan opnieuw recht heeft op een uitkering.

De regie nemen, ook bij arbeidsongeschiktheid
Optimisme zit in uw aard. U wilt de regie voeren en uw onderneming uitbouwen. Blijf iets maken van uw leven, ook als u arbeidsongeschikt bent. Neem contact op met ons kantoor. Wij vertellen u graag wat een AOV voor u kan doen, hoe u op de premie kunt besparen en welke verzekeraar u het meest te bieden heeft.