Goed nieuws voor mensen die met pensioen zijn. Niet alleen stijgen de AOW-uitkeringen veel meer dan anders, ook de meeste pensioenen gaan flink omhoog. En dat is goed nieuws in deze dure tijden.

Tijdens Prinsjesdag werd al bekend dat de AOW in 2023 met een ongekend percentage zou stijgen. Daar staat wel tegenover dat een andere inkomensregeling voor gepensioneerden wordt versoberd. Toch gaan AOW’ers er volgend jaar tussen de € 600 (alleenstaanden) en € 1.000 (partners) op vooruit.

Pensioenregeling
Dat bedrag wordt aanzienlijk hoger als ze zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Eerder maakten metaalfonds PMT en Pensioenfonds Zorg en Welzijn al bekend de pensioenen per 1 januari te verhogen met respectievelijk 4,2% en 6%. Later kondigden ook pensioenfonds bpfBOUW en ambtenarenfonds ABP verhogingen aan. Wie een pensioen heeft bij het ABP gaat er volgend jaar bijna 12% op vooruit, wie is aangesloten bij bpfBOUW zelfs 14,5%.

Lang geleden
Het is voor de meeste gepensioneerden jaren geleden dat ze meer geld kregen van hun pensioenfonds. Door de lage rente en de strenge eisen waaraan de fondsen moeten voldoen, was er lange tijd niet voldoende geld in kas om de pensioenuitkeringen te verhogen.

Versoepeling
Inmiddels gaat het met de meeste pensioenfondsen financieel weer wat beter. Maar de belangrijkste reden waarom de uitkeringen nu omhoog gaan, is omdat minister Carola Schouten (Pensioenen) heeft besloten om de regels voor verhogingen te versoepelen.

Nog niet gepensioneerd
De verhoging van de pensioenen is ook goed nieuws voor wie nog niet met pensioen is. De toekomstige pensioenrechten worden namelijk ook verhoogd met hetzelfde percentage als de stijging van de pensioenen in 2023.

Meer informatie
Wilt u meer weten over uw toekomstige pensioensituatie? Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel AOW en pensioen u naar verwachting krijgt. Heeft u andere vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust even contact met ons op.