In 2020 kwam 14,4 procent van alle werknemers tijdens het werk een enkele keer in een gevaarlijke situatie terecht. Zo’n situatie kan leiden tot een arbeidsongeval en ziekteverzuim. Inventariseer daarom de risico’s en maak een plan van aanpak.

De cijfers over arbeidsongevallen en verzuim in 2020 komen uit de laatste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Koks, vrachtwagenchauffeurs, procesoperators, buschauffeurs, trambestuurders, politiepersoneel, brandweerlieden en bouwarbeiders in de afbouw, hebben naar eigen zeggen tijdens hun werk vaak of altijd te maken met gevaarlijke situaties. In een aantal gevallen leidt dat tot een ongeval. Van werknemers met gevaarlijk werk gebeurt dat bij ruim 9 procent. Van de werknemers die nooit gevaarlijk werk doen, gebeurt dat bij 1 procent.

Risico’s inventariseren
U bent als werkgever als eerste verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarom bent u verplicht om de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te inventariseren en moet u maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen ziek worden of letsel oplopen door hun werk. Dat legt u vast in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Oorzaken ongevallen
Bij de inventarisatie van mogelijke oorzaken van arbeidsongevallen kijkt u naar de fysieke risico’s, bijvoorbeeld de kans op uitglijden, struikelen, vallen en naar fysieke overbelasting zoals zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging. Maar in een flink aantal gevallen is de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting, bijvoorbeeld intimidatie of stress. Ook die risico’s moet u in kaart brengen. Daarna volgt een plan van aanpak waarin staat welke maatregelen u treft om de risico’s te beperken.

Kosten verzuim, boete en aansprakelijkheid
Nogal wat bedrijven hebben geen RI&E gemaakt. Vooral kleine bedrijven hebben dit vaak niet op orde. Het wordt soms gezien als administratieve rompslomp. Iets wat eigenlijk moet gebeuren, maar waar je maar niet aan toe komt. Maar het u kost u waarschijnlijk meer tijd en geld als gevaarlijke situaties op de werkvloer blijven bestaan. Als zich een arbeidsongeval voordoet, verzuimen slachtoffers in de helft van de gevallen minimaal een dag. Een verzuimdag kost u gemiddeld 250 euro. Heeft uw bedrijf geen RI&E dan kunt u bovendien van de Inspectie SZW een boete krijgen van 4.500 euro. En stel dat een medewerker door een arbeidsongeval invalide wordt of overlijdt en u daarvoor aansprakelijk gesteld wordt? Dan kan dat in de papieren lopen.

RI&E en verzekeringen
Maak werk van uw RI&E en neem dan ook contact op met ons kantoor. Wij bespreken met u welke verzekeringen passen bij een goed veiligheidsbeleid. Er zijn goede verzekeringsoplossingen zowel voor verzuim als voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook de collectieve ongevallenverzekering kan uitkomst bieden. We adviseren u graag.