Ondernemen is risico’s nemen, dat zullen weinig mensen betwisten. Die risico’s zijn niet weg als u een verzekering afsluit. In feite moet u zich steeds bewust zijn van de gevolgen die bepaalde gebeurtenissen hebben voor uw bedrijf en de bedrijfscontinuïteit.

Goed risicobeheer begint met een stevige risicoanalyse. Als wij uw risico’s in kaart brengen, luisteren we daarom graag naar verschillende geluiden uit de onderneming. Want iedereen signaleert iets anders. De een heeft oog voor de economische kwetsbaarheden van het bedrijf, een tweede merkt dat er op de werkvloer problemen zijn, een derde is alert op cyberrisico’s en een vierde wijst op achterstallig onderhoud van machines en apparatuur. Door iedereen zijn inzichten te laten delen, worden de risico’s vanuit verschillende invalshoeken belicht en ontstaat er een compleet beeld.

Impact van incidenten
Een belangrijke volgende stap is om na te gaan in hoeverre de bedrijfscontinuïteit bedreigd wordt als er iets mis gaat. Wat gebeurt er als door een incident het bedrijf stil komt te liggen? Denk aan een bedrijfsongeval, langdurige stroomuitval, een brand of een cyberaanval. Of wat er gebeurt als u als hoofd van het bedrijf door ziekte of een aandoening lang uit de roulatie bent? Als klanten niet betalen of als u aansprakelijk gesteld wordt? We bespreken samen met u wat de impact is van deze gebeurtenissen.

Preventie en voorbereiding
In onze gesprekken kijken we niet alleen naar de directe schade. Ook gevolgschades zoals reputatieschade, juridische implicaties of de gevolgen voor medewerkers komen dan aan de orde. Uitgangspunt is dat u de bedrijfscontinuïteit zo veel mogelijk veilig stelt. Preventieve maatregelen om de kans op calamiteiten te beperken zijn daarbij belangrijk. Maar ook een goede voorbereiding op een crisissituatie door vooraf te bedenken hoe u in een noodsituatie snel kunt beslissen en handelen. U kunt alvast praktische oplossingen vastleggen waar u op terug kunt vallen als er een incident plaatsvindt. Zo kunt u schade beperken en sneller het bedrijf weer op volle sterkte laten draaien.

Omgaan met risico’s
Bij risicobeheer ligt de focus dus niet op verzekeren. Een verzekering kan het gevoel geven dat u zich niet druk hoeft te maken over de risico’s. Maar onzekerheden en risico’s zijn essentieel voor iedere onderneming. Met die onzekerheden en risico’s moet u verstandig omgaan. Uiteraard maken verzekeringen daar ook deel van uit, maar die vormen in onze advisering niet het uitgangspunt. En dan nog: een verzekeraar beoordeelt u ook op de manier waarop u met risico’s omgaat en kan daar eisen aan stellen.

Uw sparringpartner
Risicobeheer is dus geen eenmalig project maar een doorlopend proces. Maak gebruik van de kritische blik van een expert die zich als een sparringpartner opstelt. Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over risicobeheer.