Als u uw familiebedrijf wilt overdragen aan uw kind, kunt u op dit moment nog gebruikmaken van de fiscaal gunstige Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Maar de regeling ligt onder vuur. Moet u haast maken met de overdracht? En wat moet u financieel regelen voor een soepele overdracht?

Als uw kind het bedrijf van u erft of geschonken krijgt, moet hij over de waarde van de onderneming officieel schenk- of erfbelasting betalen. Maar als hij de onderneming wil voortzetten kan hij gebruikmaken van de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Hij betaalt dan over de eerste € 1.134.403 (2022) van de bedrijfswaarde geen belasting. Over de waarde daarboven is 83% vrijgesteld van belasting. Heel gunstig, maar er zijn plannen om de BOF aan te passen.

Wordt de BOF aangepast?
De regeling kan namelijk al geruime tijd rekenen op kritiek. De Belastingdienst concludeerde in 2017 dat de meeste bedrijven de heffing konden betalen zonder dat de bedrijfsopvolging in gevaar kwam. Bovendien zou het fiscale voordeel voor een groot deel terechtkomen bij slechts 2% van alle verkrijgers van ondernemingsvermogens. Ambtenaren hebben daarom een aantal voorstellen gedaan om de BOF aan te passen. Die zijn niet overgenomen in het coalitieakkoord. Maar het kabinet gaat wel onderzoeken hoe oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan. Verwacht wordt dat de BOF op termijn toch wordt aangepast.

Neem de tijd voor uw plannen
Dat de BOF misschien wordt aangepast zou geen reden moeten zijn om hals-over-kop de opvolging door te drukken. Bedrijfsoverdracht is een complex en gevoelig proces. Wel is een mogelijke wetswijziging een goede aanleiding om over de toekomst van uw bedrijf na te denken. Wat zijn de plannen op de korte en de lange termijn? Wat wilt u zelf realiseren en wat wilt u overlaten aan uw opvolger? Heeft die dezelfde koers voor ogen? En wat is er nodig om de plannen te realiseren? Een goede voorbereiding is cruciaal om de overdracht succesvol te laten verlopen. Schakel daarbij alle experts in die u nodig heeft. Ook ons kantoor staat voor u en uw kind klaar.  

Bedrijfsverzekeringen, krediet en inkomen
Wij kijken bij bedrijfsopvolging uiteraard naar de bedrijfsverzekeringen die moeten worden aangepast of worden afgesloten. Daarvoor analyseren we de risico’s waar het bedrijf mee te maken krijgt als de nieuwe plannen gerealiseerd worden. Misschien is er krediet nodig om te kunnen investeren, bijvoorbeeld in IT, opleidingen, andere apparatuur of machines. Een ander belangrijk punt is uw inkomen. Hoe staat u er financieel voor als u stopt? Als u al vroeg maatregelen treft om uw inkomen ook na de overdracht op peil te houden, is er nog heel veel mogelijk.

Stel besprekingen over bedrijfsoverdracht niet te lang uit, maar betrek ons tijdig bij de plannen. Neem contact op met ons kantoor.