Het is een echte basisverzekering: de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De meeste ondernemers kennen hem en hebben er ook een afgesloten. Dus geen zorgen meer over het risico van aansprakelijkheid. Of toch wel?

Natuurlijk kan het ook u of een van uw medewerkers gebeuren. Door onoplettendheid of een stommiteit bij het uitoefenen van uw werk berokkent u schade aan een ander. En zoals u privé voor aansprakelijkheid verzekerd bent met uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, zo is uw bedrijf daarvoor verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Zowel materiële schade als letselschade zijn verzekerd.

Vermogensschade
Maar ook als u een beroep uitoefent waarbij u klanten adviseert, voor hen iets ontwerpt, plannen maakt of berekeningen uitvoert, kunt u fouten maken. Uw opdrachtgever kan daardoor verkeerde beslissingen nemen en dan zogenaamde zuivere vermogensschade oplopen. Dat is schade die niet terug te voeren is op beschadiging van een zaak (materiële schade) of op letsel of overlijden, maar die wel tot financieel nadeel leidt. Denk aan schade door verkeerde adviezen, ontwerpfouten, nalatigheden, vergissingen of onjuistheden. Dit soort beroepsfouten worden vooral gemaakt door mensen die een (adviserend) beroep uitoefenen in een technische, juridische of medische branche.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Als u als beroepsuitoefenaar aansprakelijk gesteld wordt voor vermogensschade, heeft u niets aan uw AVB. Die geeft daarvoor namelijk geen dekking. Moet u de schadeclaims en hoge juridische kosten dan zelf betalen? Nee, u kunt het risico verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Deze verzekering biedt een vergoeding voor de vermogensschade die ontstaan is door een beroepsfout. U sluit de verzekering af voor uw bedrijf, waardoor ook medewerkers, stagiairs en uitzendkrachten onder de dekking vallen. Bij aansprakelijkheid ligt een vordering op tafel van een eiser. De verzekeraar zal dan in een gerechtelijke procedure uitzoeken of die terecht is. Daarvoor moet vastgesteld worden wie in juridische zin waarvoor aansprakelijk is. Ook deze kosten voor verweer zijn meeverzekerd op de BAV.

Alle aansprakelijkheidsrisico’s in kaart
Oefent u een beroep uit waarbij u door fouten, vergissingen, verkeerde adviezen, foute berekeningen of een ondeugdelijk ontwerp vermogensschade kunt veroorzaken? Bespreek dan eens met ons of een BAV voor uw bedrijf een passende oplossing is. De verzekering wordt altijd zorgvuldig afgestemd op uw activiteiten en uw risico’s. We bespreken met u welk verzekerd bedrag reëel is en welk eigen risico acceptabel. Ook kijken we naar andere vormen van aansprakelijkheid waar u mee te maken kunt krijgen, zoals werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en milieuaansprakelijkheid.

Wilt u weten waar uw aansprakelijkheidsrisico’s zitten? Neem dan contact op met ons kantoor.