U maakt of bedenkt iets wat commerciële waarde heeft. Dan is het ook de bedoeling dat ú aan uw creatie of uitvinding verdient. Dat is geregeld met het intellectueel eigendomsrecht. Maar wat doet u als iemand uw rechten schendt?

Intellectueel eigendom is het recht op uw creaties en andere resultaten van intellectuele arbeid. Door dat goed te regelen heeft alleen u daar het recht op en kan een ander er niet zomaar gebruik van maken. Er zijn verschillende vormen van intellectueel eigendomsrecht.

  • Auteursrecht: Voor teksten, illustraties, foto’s en dergelijke. Het werk moet origineel zijn en uw hand moet erin herkend worden. Op het werk zit automatisch auteursrecht tot 70 jaar na uw overlijden.
  • Modelrecht: Voor twee- of driedimensionale vormgeving, design en ontwerp dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Dat is niet door techniek, maar puur door uiterlijk, zoals kleur, omtrek, vorm en gebruik van materialen. Modelrecht ontstaat niet vanzelf. U moet het registreren.
  • Merkrecht: Voor een teken, zoals een woord, beeld, vorm, kleur of geluid, dat u gebruikt om uw producten of diensten te onderscheiden van die van uw concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan uw logo. Merkrecht ontstaat niet automatisch. U deponeert het bij het Benelux Bureau Voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).
  • Octrooi ofwel patent: Voor een technisch product of productieproces. Dankzij een octrooi heeft alleen u het recht om uw uitvinding commercieel toe te passen. Uw uitvinding moet nieuw, inventief en origineel en industrieel toepasbaar zijn. U moet octrooi aanvragen. De afhandeling duurt anderhalf jaar. Vanaf dan heeft u octrooi voor maximaal 20 jaar.
  • Bedrijfsnaam ofwel handelsnaam: Voor de naam die u gebruikt om uw onderneming te onderscheiden. Een recht ontstaat vanaf het moment dat u de naam actief gebruikt, bijvoorbeeld in reclame of op facturen en visitekaartjes.
  • Bedrijfsgeheim: Voor informatie over uw product of productieproces. De informatie moet geheim zijn, niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk en het moet handelswaarde hebben. U moet commercieel voordeel hebben van de informatie. Ook heeft u maatregelen getroffen om het bedrijfsgeheim vertrouwelijk te houden.

Inbreuk op uw recht
Als iemand inbreuk maakt op uw intellectueel eigendomsrecht, moet u zelf actie ondernemen. Vaak is het voldoende om de inbreukpleger aan te spreken op het illegale gebruik met het verzoek daarmee te stoppen. U kunt ook proberen tot overeenstemming te komen bijvoorbeeld door een prijs voor te stellen.

Voor de rechter?
Kan dit niet en ontstaat er een conflict? Dan kunt u overwegen uw gelijk te halen bij de rechter. Maar een procedure is kostbaar. Als u een zakelijke rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u met een jurist overleggen welke de stappen u zou moeten nemen. En als het echt uitdraait op een rechtszaak, dan worden de kosten vergoed. Neem contact op met ons kantoor voor advies over een zakelijke rechtsbijstandverzekering.