‘Varkens omgekomen bij stalbrand’. ‘Loods gaat in vlammen op’. ‘Asbest vrijgekomen bij zware brand’. Het zijn krantenkoppen waar we helaas niet meer van opkijken. Maar ze laten wel zien dat brandveiligheid nog altijd hoog op de agenda moet staan.

De moderne brandverzekeringen zijn ruim 200 jaar geleden ontstaan vanuit de agrarische sector. Boerderijen bestonden indertijd uit houten gebouwen met een rieten dak. Stro en hooi lagen er opgeslagen en er werd gebruikgemaakt van olielampen en hou gestookte kachels. Het brandgevaar was groot. En de impact van een grote brand was enorm: de boer verloor have en goed en stond dan met lege handen. Er kwamen daarom initiatieven voor ‘onderlinge bijstand’, een eerste aanzet voor verzekeringen, gericht op preventie en vergoedingen vanuit een reservekas.

Meer aandacht voor brandveiligheid
Er werd veel verbeterd in de stallen en het aantal branden nam sterk af. Toch blijken ook vandaag de dag stalbranden nog steeds een probleem voor veehouders. Uit een onlangs verschenen rapport bleek dat er nog veel werk te doen is om de brandveiligheid in stallen te vergroten. Maar niet alleen in de agrarische sector verdient brandveiligheid meer aandacht. Bedrijfsbranden zijn helaas aan de orde van de dag. Elk jaar vinden er in Nederland zo’n zes- à achtduizend bedrijfsbranden plaats.

Enorme impact
De gevolgen van een grote brand kunnen enorm zijn. Naast de materiele schade aan goederen, inventaris en gebouw, is er de immateriële schade. Want als uw productie stil komt te liggen, ziet u uw omzet dalen terwijl de kosten doorlopen. Ook wachten uw klanten en concurrenten niet tot u klaar bent met de herstelwerkzaamheden, waardoor u nog meer op achterstand komt. Een ander risico is de aansprakelijkheid voor schade bij derden. De gevolgen zijn zo groot dat meer dan de helft van door brand getroffen ondernemingen failliet gaat.

Kijk naar de risico’s
Om de brandveiligheid te vergroten moet u oog hebben voor de risico’s. Vaak blijkt de mens de zwakste schakel te zijn. Goede voorlichting en heldere procedures voor uw medewerkers zijn daarom nodig. Ook blijken veel bedrijfsbranden aangestoken. Meer dan 60 procent van de buitenbranden wordt veroorzaakt door brandstichting. Kijk verder eens naar uw elektra: die verouderde meterkast, versleten bedrading en die apparaten of machines die onnodig aan blijven staan. En natuurlijk kan een brand in een naburig pand overslaan naar uw bedrijfsgebouw. Als u in kaart brengt waar in uw bedrijf de risico’s zitten, kunt u gericht maatregelen treffen.

Maatwerkadvies
Een goede brandverzekering is uitermate belangrijk om de financiële gevolgen van een brand binnen de perken te houden. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Wij kijken naar alle drie de risico’s die u loopt: de schade binnen het bedrijf zelf, het stilliggen van de werkzaamheden en de aansprakelijkheid voor schade aan anderen. We adviseren u daarna op maat over de beste manier om die risico’s te verzekeren.