Als werkgever kunt u voor uw medewerkers een collectieve zorgverzekering afsluiten. Veel werknemers stellen dat op prijs omdat ze dan een korting krijgen op de premie. Maar die kortingsmogelijkheid wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Toch blijft de collectieve zorgverzekering de moeite waard voor uw medewerkers. En voor u.

Zorgverzekeraars mochten voor specifieke groepen een collectieve zorgverzekering afsluiten en dan een premiekorting geven. Maar het bleek dat zij in de praktijk vaak eerst de premies verhoogden voor alle verzekerden en daarop dan een korting gaven. Een sigaar uit eigen doos, dus. Het systeem leidt er bovendien vaak toe dat gezonde jonge mensen een flinke korting krijgen, terwijl mensen met een chronische aandoening het volledige bedrag betalen.

Op zoek naar lagere premie
Dit jaar mochten zorgverzekeraars nog maximaal 5 procent korting bieden. Vanaf 2023 verdwijnt de collectiviteitskorting. Uw medewerkers willen dan misschien op zoek gaan naar een andere zorgverzekeraar. Nu de zorgpremies stijgen en de inflatie hoog is, zal de premie bij hun overwegingen een grote rol spelen. Hoe kunt u uw medewerkers enthousiast maken om toch bij de collectieve verzekering te blijven?

Korting op aanvullende verzekering
Om te beginnen: een collectieve basisverzekering was niet per se goedkoper dan een individuele polis. De premies zijn ook zonder collectiviteitskorting best vergelijkbaar. En een zorgverzekeraar mag voor aanvullende verzekeringen of tandverzekeringen nog wel een korting geven en zelf bepalen hoe hoog de korting is. Daar zijn geen wettelijke regels voor. De premie van de collectieve verzekering – inclusief aanvullende verzekering – kan daardoor toch gunstiger zijn dan een individuele zorgverzekering. En als u als werkgever een deel van de premie betaalt, zijn medewerkers nog gemakkelijker te overtuigen.

Betere dekking
Verder kunt u als werkgever voor uw collectieve zorgverzekering vaak specifieke polisvoorwaarden afspreken die zijn afgestemd op (het beroep van) uw medewerkers. Als zij vanuit hun beroep een groter risico lopen op bepaalde arbeidsgerelateerde klachten, kunnen ze die risico’s beperken wanneer preventie en gezondheidsprogramma’s in de collectieve verzekering opgenomen zijn. Als zij een individuele polis afsluiten, verliezen zij deze gunstige dekking. Ze kunnen dan minder op preventie gericht zijn. En mochten ze ziek worden, dan betalen ze zelf bovendien misschien (meer) voor de behandeling.

Goed voor werknemer én werkgever
Ook voor u als werkgever is het goed dat medewerkers collectief verzekerd blijven. Vanwege het eerder genoemde argument van preventie, waardoor medewerkers minder snel uitvallen. Maar ook omdat uw medewerkers bij u kunnen aankloppen voor een vergoeding van zorgkosten die zij maken in het kader van re-integratie, als ze die kosten niet van de zorgverzekeraar vergoed krijgen. Bovendien is de collectieve zorgverzekering een mooie toevoeging voor uw pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Daardoor bent u een aantrekkelijke werkgever.

Wilt u de collectieve verzekering volgend jaar aanbieden? Neem dan contact op met ons kantoor. Als alle premies bekend zijn, kunnen we voor u het aanbod vergelijken op premies en dekkingen. Wij laten u weten wat de voordelen zijn, ook voor uw medewerkers. U kunt die voordelen dan bij hen onder de aandacht brengen.