Nu de coronamaatregelen stap voor stap worden afgebouwd, kunnen winkels en horeca weer langzaam de draad oppakken. Maar zolang de economie nog niet volledig is hersteld blijven veel bedrijven kwetsbaar. Daarom is besloten het steunpakket voor noodlijdende bedrijven met drie maanden te verlengen.

Zowel eenmanszaken als de organisaties met mensen in dienst hebben vorig jaar gebruikgemaakt van de steunpakketten van de overheid. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte zo’n 25 procent van de zelfstandigen of zzp’ers vorig jaar gebruik van een vorm van bijstand. Daarnaast deed bijna de helft van de ondernemingen met minstens twee werknemers een beroep op een vorm van coronasteun. De belangrijkste maatregelen zijn de loonsteun (NOW), de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO).

Faillissementsgolf voorkomen
Dankzij de coronasteun van het Rijk zijn het aantal faillissementen en de werkloosheid beperkt gebleven. Er waren in het afgelopen jaar zelfs minder faillissementen dan gemiddeld en de werkloosheid is bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. Maar het huidige coronasteunpakket loopt slechts tot eind juni. Volgens een rapport van kredietverzekeraar Atradius gaat het aantal faillissementen in 2021 met 44 procent toenemen ten opzichte van vorig jaar, mede doordat de steunpakketten worden afgebouwd.

Steun minder nodig
Om een faillissementsgolf voor te zijn, heeft het kabinet besloten de steun- en herstelpakketten voor de vierde keer te verlengen, ditmaal tot eind september. Ondernemersorganisatie MKB Nederland heeft aangedrongen op een verlenging tot het einde van het jaar. Of dat nodig is, wordt te zijner tijd bekeken. Bedrijven moeten zeker 20 tot 30 procent omzetverlies hebben om coronasteun te ontvangen. Als de lockdown eenmaal van de baan is, zullen naar verwachting maar weinig bedrijven nog zo’n sterk omzetverlies hebben vanwege corona.

Belastingschuld terugbetalen
Een andere regeling is dat ondernemers vorig jaar hun belastingbetaling konden uitstellen. Veel getroffen ondernemers hebben daardoor een torenhoge belastingschuld opgebouwd. Die moet worden terugbetaald, maar ondernemers mogen dat nu uitsmeren over een periode van vijf jaar. En daar hoeven ze pas in oktober 2022 een begin mee te maken. Er is van verschillende kanten op aangedrongen om belastingschulden kwijt te schelden, maar dat vindt het kabinet oneerlijk ten opzichte van bedrijven die met pijn en moeite wel aan hun verplichtingen hebben voldaan.