De WAM is er om te zorgen voor een vergoeding als u met uw voertuig schade toebrengt aan anderen. Maar voor sommige motorrijtuigen leek de wet niet van toepassing. Daarom is eind vorig jaar de wet aangepast.

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht eigenaren van motorvoertuigen om zich te verzekeren voor aansprakelijkheid. Een ander mag immers niet het slachtoffer worden van uw keuze om u niet te verzekeren voor de gevolgen van uw fouten. De verplichting gold altijd voor motorrijtuigen die deelnemen aan het verkeer. Maar nogal wat voertuigen gaan nooit de openbare weg op. Ze worden binnen gebouwen of op eigen terrein gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan heftrucks en elektrische palletwagens. Omdat ze niet deelnemen aan het verkeer, werd een WAM verzekering vaak niet nodig geacht.

Verkeersdeelname
Maar de wet is per 23 december 2023 aangepast. Bij de verzekeringsplicht gaat het nu niet meer om verkeersdeelname, de specificatie is vervangen door “het gebruik van het motorijtuig in overeenstemming met de functie van dat motorrijtuig als vervoermiddel, ongeacht de kenmerken van het motorrijtuig en ongeacht het terrein waarop het motorrijtuig wordt gebruikt en of het stilstaat of in beweging is”. Dat betekent dat u al uw motorrijtuigen WA moet verzekeren die op het moment van schade de functie hadden van een vervoermiddel. Het maakt dan niet meer niet uit waar het zich bevond en of het reed of stilstond.

Voldoen aan verzekeringsplicht
Gebruikt u motorrijtuigen binnen in het bedrijfsgebouw of op uw eigen terrein? Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) biedt geen dekking voor schade door motorrijtuigen. Neem daarom contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat u aan uw WAM verzekeringsplicht voldoet en zoeken goede en betaalbare polissen voor al uw motorrijtuigen. We adviseren u bovendien over een passende dekking voor bijvoorbeeld schade aan het voertuig zelf of diefstal.