Vanaf 1 januari 2023 is voor kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C verplicht. Weet u niet welk label uw kantoorpand heeft? Of moet u aan de bak met gevel- en spouwmuurisolatie, dubbel glas en energieopwekkende maatregelen? Maak dan haast met uw plannen, want het is druk en het wordt nog drukker. Voor een financiering klopt u bij ons aan.

Al in 2012 werd in het Bouwbesluit opgenomen dat kantoorgebouwen in Nederland vanaf 1 januari 2023 energielabel C of hoger moesten hebben. De verplichting geldt voor kantoorpanden vanaf 100 vierkante meter, behalve als het gaat om monumenten, religieuze gebouwen, kantoren die binnen twee jaar gesloopt of omgebouwd worden tot woning en gebouwen die voor minder dan de helft gebruikt worden als kantoor.

Dwangsom en gebruiksverbod
Je zou zeggen 10 jaar, dan heb je tijd genoeg gehad om energiebesparende maatregelen te treffen. Toch gebeurde dat niet: bijna 40 procent van het Nederlandse kantoorvastgoed beschikt op dit moment nog niet over het juiste energielabel. Officieel mogen deze panden vanaf 1 januari 2023 niet meer verhuurd worden. De gemeente moet de regels handhaven en mag zelf bepalen hoe streng ze daarin zijn. Verwacht wordt dat eigenaren eerst een waarschuwing krijgen en dan binnen een redelijke termijn alsnog het energielabel op orde moeten maken. Gebeurt dat niet, dan volgen er dwangsommen en soms zelfs een gebruiksverbod van het pand.

Uitstellen kan niet langer
Misschien weet u niet welk energielabel uw kantoorpand heeft. U heeft de keuring bijvoorbeeld uitgesteld omdat het label pas verplicht is als het kantoor wordt verkocht of opnieuw wordt verhuurd. Maar nu is uitstel niet langer verantwoord. Zelfs als uw pand alleen gekeurd moet worden, doet u er verstandig aan nu actie te ondernemen. Want een afspraak maken kan wel even duren en dan neemt het inspectietraject en uitschrijven van een energielabel ook nog de nodige tijd.

Lange wachttijden
Moet uw pand verduurzaamd worden om een hoger label te bereiken? Dan is het de vraag of dat voor 1 januari lukt. Aannemers en installateurs zitten tot over hun oren in het werk. Bovendien is de vraag naar zonnepanelen en warmtepompen op dit moment zeer hoog vanwege de gestegen gasprijzen. Er is een tekort aan bouwmaterialen, apparaten en personeel en de wachttijden zijn daardoor flink opgelopen. Omdat veel bedrijven nu de noodzaak voelen, wordt het bovendien in het najaar nog drukker en lopen de wachttijden nog meer op.

Advies over financiering
Misschien bent u ook nog op zoek naar een goede financiering om de plannen te kunnen betalen. Neem dan contact op met ons kantoor. Wij adviseren u graag. Bovendien gaan we na of u uw verzekeringen moet aanpassen, bijvoorbeeld omdat u zonnepanelen heeft aangeschaft. Stel uw plannen niet langer uit, maar grijp de zomerperiode aan om het energielabel van uw kantoorpand in orde te maken.