U heeft medewerkers in dienst met een betrekkelijk hoog salaris. Het is misschien de laatste groep waar u zich zorgen over maakt als het gaat om inkomensrisico’s. Toch is dat niet helemaal terecht. Want als iemand met een hoog salaris arbeidsongeschikt wordt, is de inkomensval extra groot.

Als uw medewerkers ziek worden, heeft u de eerste twee jaar een loondoorbetalingsplicht. Dat is vaak 100% van het loon. Na die twee jaar is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid en belandt uw medewerker in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Die bestaat uit verschillende regelingen. Voor welke regeling uw medewerker in aanmerking komt is afhankelijk van zijn mate van arbeidsongeschiktheid, zijn arbeidsverleden en de vooruitzichten op herstel.

Lagere uitkering door loongrens
De hoogte van de WIA-uitkering van uw medewerker bedraagt een bepaald percentage van het salaris van uw medewerker. Maar de uitkerende instantie neemt niet klakkeloos het huidige salaris als uitgangspunt. Er geldt een zogenaamd WIA-loongrens van maximaal € 58.307,40 per jaar (2021). Verdient uw medewerker meer, dan wordt dat meerdere niet meegenomen in de berekening. Bij arbeidsongeschiktheid kan uw medewerker er dus relatief harder op achteruitgaan dan iemand die wel binnen de loongrens valt. Heeft hij bijvoorbeeld recht op 70% van zijn loon en verdient hij 70.000 euro per jaar? Dan bedraagt zijn uitkering nog geen 60% van zijn laatste salaris. Bedenk ook dat naarmate hij langer arbeidsongeschikt is, uw werknemer steeds weer in andere WIA-regelingen terechtkomt. En iedere keer daalt zijn uitkering verder.

WIA-Excedentverzekering
Als werkgever kunt u voor werknemers met een salaris boven de WIA-loongrens een Excedentverzekering af te sluiten. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen zij dan rekenen op een aanvulling op hun uitkering, zodat het inkomensverlies beperkt blijft. Die aanvulling krijgen zij tot een bepaalde eindleeftijd of tot hun AOW. U heeft zelf veel zeggenschap over de invulling van deze verzekering. Zo bepaalt u mede de dekking en de duur van de uitkering.

Ook aantrekkelijk voor u
Bovendien is de WIA-Excedentverzekering ook gunstig voor u, want het is een zeer gewaardeerde arbeidsvoorwaarde die u tot een aantrekkelijke werkgever maakt. U kunt daardoor gemakkelijker goede mensen behouden en nieuwe mensen werven. De premie van uw WIA-Excedentverzekering is fiscaal aftrekbaar. En u kunt eventueel besluiten dat medewerkers meebetalen aan de premie. Op die manier kunt u de kosten in de hand houden.

Wensen van uw medewerkers
Een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden bevat ook regelingen om bij arbeidsongeschiktheid de inkomensachteruitgang te beperken. Werknemers gaan er met alleen de wettelijk geregelde voorzieningen soms hard op achteruit. Wat zijn in dit geval de wensen van uw medewerkers? Wij gaan daarover graag met u in gesprek en bespreken voordelige en aantrekkelijke oplossingen met u. Neem daarvoor contact op met ons kantoor.