Nu de lockdownperiode is verlengd tot minimaal 9 februari, hebben bedrijven het nog zwaarder gekregen. Daarom komt er extra steun voor het bedrijfsleven. Het bestaande pakket aan maatregelen wordt uitgebreid. Wat houdt de uitbreiding in?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  • De drempel voor het omzetverlies door de pandemie blijft 30 procent, maar de vergoeding gaat omhoog van 70 naar 85 procent van de vaste lasten.
  • Ondernemers die maandelijks 2000 euro aan vaste lasten hebben komen nu ook in aanmerking voor TVL. Dat was 3000 euro.
  • De grens van maximaal 250 werknemers wordt losgelaten. Ook grotere bedrijven kunnen dus van de regeling gebruikmaken.
  • Het minimum subsidiebedrag dat voor de TVL kan worden uitgekeerd gaat van 750 naar 1500 euro. Het maximumbedrag gaat van 90.000 euro voor het vierde kwartaal van 2020, naar 330.000 euro per 1 januari 2021.
  • Starters die tussen 1 januari en 15 maart 2020 zijn begonnen, komen voor het eerste kwartaal van dit jaar ook in aanmerking voor de TVL.

Uitstel van belasting

  • Ondernemers kunnen tot 1 juli uitstel van belasting aanvragen of verlenging van dat uitstel. Dit geldt ook voor ondernemers die dat tot nu toe nog niet hebben gedaan.
  • De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, verschuift naar 1 oktober 2021. Zij krijgen dan 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.
  • In het tweede kwartaal komt er een regeling voor het eventueel kwijtschelden van belastingschulden als een terugbetalingsregeling niet voldoende is.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Werkgevers kunnen maximaal 85 procent van de loonsom aan subsidie ontvangen. Dat was 80 procent.

Tozo
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) kan per 1 februari met een maand terugwerkende kracht worden aangevraagd. De vermogenstoets die bij de vierde Tozo, per 1 april, zou ingaan, komt te vervallen.

Urencriterium zzp’ers
Het urencriterium wordt weer versoepeld, nu tot 1 juli.

Starters
Er komt een aparte regeling voor ondernemers die tussen 1 januari en 20 juni 2020 gestart zijn met een eigen zaak. Zij vielen tot nu toe vaak buiten de boot, omdat veel steun was gebaseerd op cijfers van vóór de coronacrisis. De regeling moet er op 1 april liggen.

Voorraadvergoeding
De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd in Q1 van 2021 en verhoogd van 5,6 naar 21 procent van het vastelastenpercentage in de TVL. Het maximumbedrag wordt 200.000 euro.

Garantiefonds evenementen
Om organisatoren van evenementen de kans te bieden festivals voor na 1 juli 2021 te plannen en organiseren, wil het kabinet komen met een garantiefonds waarvoor minimaal 300 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Reiskostenvergoeding
Bestaande vaste reiskostenvergoedingen mogen tot 1 april dit jaar onbelast worden uitbetaald. Het kabinet zoekt nog naar een manier om thuiswerkkosten te kunnen vergoeden.