Eind maart hebben werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) een akkoord bereikt over thuiswerken. Werknemers krijgen meer vrijheid om te bepalen of ze thuiswerken of niet. Wat betekent dat voor u als werkgever?

Sinds de lockdowns tijdens de coronaepidemie zijn we massaal gaan thuiswerken. Dat bleek vaak prima te kunnen en veel werknemers wilden die mogelijkheid ook na corona behouden. D66 en GroenLinks kwamen daarom met een initiatiefwet voor het recht op thuiswerken. Werkgevers zouden dit recht alleen om zwaarwegende redenen mogen weigeren. De initiatiefwet moet nog worden behandeld, dus u bent op dit moment nog niet verplicht om thuiswerken mogelijk te maken. Maar het kabinet heeft werkgevers en vakbonden enkele maanden geleden wel om een SER-advies gevraagd.

Onderwerp moet bespreekbaar zijn
In de praktijk is het recht op thuiswerken vaak al geregeld in onderlinge afspraken tussen werkgevers en werknemers of via de cao. Bijna twee miljoen mensen maken inmiddels gebruik van een regeling en de verwachting is dat dat er nog meer worden. Als er over thuiswerken nog geen afspraken bestaan, adviseert de SER om werknemers meer vrijheid te geven. Ze moeten een verzoek kunnen indienen waarbij ze aantonen dat thuiswerken redelijk en billijk is. Op die manier is het onderwerp niet meer onbespreekbaar, maar moet u samen met de medewerker kijken naar wat mogelijk is. Dat kan lastig zijn, vooral voor kleine bedrijven. Het advies van de SER geldt daarom niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers.

Afspraken en vergoedingen
Als u uw medewerkers de gelegenheid wilt geven thuis te werken, vergt dat wel het een en ander. U moet misschien roosters aanpassen en de online communicatiemogelijkheden verbeteren. Uw medewerker maakt kosten als hij thuis werkt. Die waren geraamd op 2 euro per dag, maar met de huidige inflatie is dat misschien meer. Spreek af welke vergoeding u wilt geven. Maakt uw medewerker minder kosten voor woon-werkverkeer? Dan kunt u overleggen of u ook de reiskostenvergoeding aanpast. En natuurlijk spreekt u af hoe vaak en wanneer er op kantoor of thuis gewerkt wordt. Uiteindelijk komt u zo tot afspraken op maat.

Veilige en gezonde werkplek
U bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek, ook bij thuiswerken. Voor de gezondheid van uw medewerkers en om claims bij rsi of andere klachten te voorkomen, is het verstandig om te zorgen voor een goede inrichting van de werkplek. Maak bovendien afspraken over de werktijden en werkdruk. U kunt van tevoren met uw Arbodienst overleggen welke faciliteiten nodig zijn en aan welke eisen de thuiswerkplek moet voldoet. Laat in overleg met uw werknemers de thuiswerkplek controleren.

Verzekeringen aanpassen
Welke gevolgen heeft thuiswerken voor uw risico’s en de verzekeringen? Om te beginnen moet de apparatuur die uw werknemers gebruiken, ook bij hen thuis verzekerd zijn. Omdat er meer online verkeer plaatsvindt, kan het cyberrisico toenemen. De collectieve ongevallenpolis moet misschien worden aangepast. En misschien wilt u een andere dekking voor uw verzuimverzekering of voor de collectieve zorgverzekering. Neem contact op met ons kantoor om te bespreken of uw verzekeringspakket goed aansluit bij thuiswerksituaties.