Gemeenten verwachten in 2023 ruim € 12 miljard te ontvangen uit heffingen. Dat is 6,1% meer dan vorig jaar. De stijging is daarmee groter dan in de afgelopen twee jaar. Ongelukkig, omdat die kostenstijging voor huishoudens bovenop de inflatie komt.

De bovengenoemde cijfers komen uit een onderzoek van het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeenten halen veel opbrengsten uit belastingen en heffingen die door de inwoners worden betaald, zoals de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb).

Huiseigenaren
Die laatste gaat dit jaar weliswaar omlaag, maar toch betalen huiseigenaren per saldo juist meer dan vorig jaar. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt namelijk met 17% terwijl de OZB met 10% omlaag gaat. Dus zijn huishoudens met een koophuis voor deze belasting duurder uit dan in 2022.

Dalende huizenprijzen
Dat is extra zuur omdat de prijzen van koopwoningen sinds eind vorig jaar juist dalen. Dat de WOZ-waarde toch hoger is, komt omdat de peildatum altijd een jaar achterloopt. De gemeente kijkt dus niet naar de waarde van het huis op 1 januari 2023, maar op 1 januari 2022.

Computerberekening
De taxatie voor de WOZ gebeurt vaak op basis van een computerberekening. Die is niet altijd even nauwkeurig of correct. Daarom is het verstandig om de WOZ-beschikking te controleren. Bent u het niet eens met de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de bijlage bij de aanslag.

Zes weken
U kunt bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Daarin staat hoe de waarde van uw woning is vastgesteld. Vaak staan er verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in dat verslag. Op basis hiervan kunt u uitzoeken of de waarde van uw huis goed is berekend.

In uw bezwaar schrijft u op waarom u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde. U moet uw bezwaar indienen binnen zes weken na datum van de WOZ-beschikking.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit artikel of over andere financiële zaken? Neem dan gerust even contact met ons op. We helpen u graag verder.