De coronacrisis heeft een boost gegeven aan online verkoop en daarmee aan transport van goederen. Bent u ook pakketten gaan versturen? Verzeker ze dan tegen schade en diefstal tijdens transport.

U laat uw goederen door een transporteur afleveren op het adres van uw klant. Maar stel dat er iets met uw pakketten gebeurt. Een beschadiging tijdens het lossen en laden bijvoorbeeld of diefstal uit de vrachtwagen. Wie draait er dan op voor de kosten?

Transporteur aansprakelijk voor schade?
Uw goederen heeft u misschien verzekerd met een inventaris- en voorraadverzekering. Maar deze verzekering dekt alleen schade als de goederen zich in een pand bevinden, dus niet tijdens het transport naar de klant. Voor die situatie is een transportverzekering nodig. Maar wie sluit die af, u of de transporteur? De transporteur zal als het goed is een transportverzekering hebben. Maar hij mag zijn aansprakelijkheid beperken, bijvoorbeeld als de zending een grote waarde heeft, als u de spullen niet goed verpakt heeft of bij bepaalde risico’s zoals stakingen.

Wat is uw risico?
Wie er wanneer precies aansprakelijk is voor schade aan getransporteerde goederen, hangt dus af van de afspraken die u maakt met de transporteur. Vraag daarom na op welke manier hij verzekerd is en onder welke omstandigheden u zelf opdraait voor de kosten. U weet dan waar de risico’s voor u zitten. Bespreek vervolgens met ons of u die risico’s zelf kunt dragen of dat u zich daarvoor kunt verzekeren.

Zelf vervoeren = zelf verzekeren
Kiest u ervoor zelf het transport te verzorgen? De goederen kunnen dan schade oplopen bij het in- en uitladen of tijdens het transport. Met een transportverzekering dekt u dat risico af. Wat bespreken wij met u als u een transportverzekering wilt afsluiten?

    1. De verzekerde som: het maximale bedrag dat bij schade of verlies wordt uitgekeerd. Vaak het factuurbedrag, plus de transportkosten en de verwachte winst.
    2. De verzekeringsperiode: vanaf het moment dat de goederen de opslag verlaten tot ze op de plaats van bestemming zijn neergezet.
    3. De dekking: bijvoorbeeld all-risk of specifieke risico’s zoals diefstal, oorlogs- en stakersrisico’s.
    4. De verzekeringsvorm: iedere zending apart, alleen bepaalde trajecten of alle transport.
    5. De premie hangt onder meer af de soort goederen, de waarde van de lading, de verpakking, de beveiliging van uw transportmiddel, de route, de reisduur en het eigen risico.

Advies over transportverzekering
Bent u meer pakketten gaan versturen of bent u van plan dat meer te gaan doen? Realiseer u dan wat uw risico’s zijn en neem contact op met ons kantoor voor advies over de transportverzekering.