Ondanks de versoepelde regels zullen de meeste pensioenen in 2022 niet omhoog gaan. Zo het er nu naar uitziet, geldt dat in elk geval voor gepensioneerden die zijn aangesloten bij ABP, PFZW en PMT.

De pensioenen mogen alleen omhoog als een fonds voldoende geld in kas heeft. Deze zogenoemde dekkingsgraad is naar beneden bijgesteld en bedraagt nu 105%. Dat betekent dat het pensioenfonds voor elke euro die ze in de toekomst moet uitkeren € 1,05 in kas moet hebben.

Drie grootste fondsen blijven achter
De dekkingsgraad van de drie grootste fondsen is echter nog steeds onder die 105% en dus niet hoog genoeg. ABP noteerde eind november een dekkingsgraad van 101,4%. Bij PFZW was dat 98,6% en bij PMT 100%.

Wel verhoging bij bpfBOUW
Wie is aangesloten bij bpfBOUW, het pensioenfonds voor de bouw, kan volgend jaar wel op extra pensioeninkomen rekenen. Dit fonds doet het relatief goed en had vorige maand een dekkingsgraad van ruim 117%. Dat is voldoende om de pensioenen vanaf 1 januari 2022 te verhogen met 1,76%.

AOW 2022
Zoals elk jaar gaan de AOW-uitkeringen op 1 januari iets omhoog. Alleenstaanden krijgen vanaf dan elke maand € 1.244,35 netto uitgekeerd. Voor echtparen en mensen die samenwonen is dat € 851,52 per persoon oftewel € 1.703,04 per huishouden.

AOW-leeftijd omhoog
Ook stijgt de AOW- of pensioenleeftijd in 2022 voor het eerst in jaren weer iets. Met drie maanden, om precies te zijn. Daardoor komt de pensioenleeftijd volgend jaar uit op 66 jaar en 7 maanden.