Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor een goede beveiliging van uw bedrijf. Dat geldt voor het risico op brand en inbraak, maar ook voor digitale risico’s. Toch voelt dat voor veel ondernemers niet hetzelfde. “Cyberincident? Bij mij? Dat zal wel meevallen.”

Helaas is de realiteit dat steeds meer bedrijven het doelwit zijn van cybercriminelen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 22 procent van de bedrijven in het mkb in 2019 hiervan het slachtoffer werd. Het werkelijke aantal ligt mogelijk nog hoger. En doordat organisaties vanwege de coronapandemie vaker digitaal zaken doen en medewerkers meer vanuit huis werken is het cyberrisico zelfs een stuk groter geworden.

Ransomware en ketenverstoring
Een risico dat u bijvoorbeeld niet moet onderschatten is dat van ransomware-aanvallen. Criminelen kunnen dan eisen dat u betaalt om bestanden te laten ontsleutelen. Maar ze dreigen tegenwoordig ook vaak om de gegevens te lekken of te veilen op het Dark Web. Het risico van ransomware-aanvallen is tussen 2018 en 2021 gestegen met 400%.

Daarnaast is ketenverstoring een risico. Want in de ketensamenwerking neemt het mkb een belangrijke plek in. Ook multinationals zijn voor de informatie-uitwisseling afhankelijk van veel kleine en grotere ondernemingen en talloze systemen zijn aan elkaar gekoppeld. Een mkb-bedrijf dat onderdeel is van deze keten en getroffen wordt door een cyberaanval, vormt daarmee een risico voor andere bedrijven.

In welke risicoklasse valt u?
Een cyberincident kan grote gevolgen hebben voor een onderneming en de bedrijfscontinuïteit. Een aanval kan ertoe leiden dat uw computers geblokkeerd zijn, de volledige klantenhistorie verdwenen is en u niet meer bij de planning kunt. Uw bedrijf ligt dan volledig plat, met alle gevolgen van dien. Zelfs een faillissement is niet uitgesloten.

Maar hoe weet u nu of uw bedrijf weerbaar is tegen cyberaanvallen? Veel mkb’ers missen de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Daarom hebben verschillende partijen onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de Risicoklasse-indeling Digitale Veiligheid ontwikkeld, een instrument om het mkb weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. U beantwoordt online elf vragen en krijgt op basis daarvan te zien welk risico uw bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om uw cyberweerbaarheid te vergroten.

Cyberverzekering
Als u digitale beveiliging hoog op de agenda zet, komt u vanzelf uit bij de verzekeringsvraag. Want ook met een goede beveiliging, is de kans op een cyberincident niet helemaal weg. Dat u dan kunt terugvallen op een cyberverzekering maakt enorm veel uit voor uw overlevingskansen. Neem daarom contact op met ons kantoor voor een gesprek over uw cyberrisico’s en de verzekeringsoplossingen.