Ondernemers die een beroep doen op hun arbeidsongeschiktheidsverzekering, kunnen geconfronteerd worden met een groot probleem. De AOV keert vaak slechts uit tot hun 65e jaar, terwijl hun AOW dan nog niet ingaat. Komt er nu een oplossing voor dit AOW-AOV-hiaat?

Dat in veel AOV’s werd vastgelegd dat de uitkeringen stopten op de dag dat de verzekerde 65 werd, was logisch. Vanaf die dag zou de uitkering immers niet meer nodig zijn omdat dan de AOW van kracht werd. Helaas, die vlieger ging niet langer op vanaf de dag dat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog is gegaan. Wie afhankelijk is van zijn AOV, zit van zijn 65e tot aan zijn AOW-leeftijd zonder inkomsten. Een inkomstenderving die kan oplopen tot vele tienduizenden euro’s.

Overbruggingsregeling niet eerlijk
Om het probleem op te lossen stelde de overheid voor gedupeerden de zogenaamde Overbruggingsregeling (OBR) in. Maar deze regeling rekent ook andere inkomstenbronnen mee, bijvoorbeeld het inkomen van een partner, eigen vermogen of de eigen woning. Gevolg was dat ongeveer 6.500 ondernemers gedupeerd werden. Hun uitkering uit deze regeling was nihil. Waren zij arbeidsongeschikt geweest in de oude situatie, dan hadden zij AOW gekregen zonder verdere voorwaarden. Nu zij afhankelijk zijn van de OBR, krijgen zij wel met voorwaarden te maken. Dat wordt niet rechtvaardig gevonden.

Motie aangenomen
Veel partijen hebben gewezen op de grote financiële gevolgen van het AOW-AOV-hiaat. De overheid zou met een oplossing moeten komen voor gedupeerden, vinden ze. Want die overheid heeft de regels tijdens het spel veranderd door de AOW-leeftijd te verhogen. Het kabinet achtte het echter lange tijd niet mogelijk om een sluitende oplossing te verzinnen. Toch is er nu een motie aangenomen, waarin de minister van SZW wordt opgedragen om gedupeerde zelfstandigen met een AOW-AOV-hiaat te compenseren. Het is hoopgevend, maar tegelijk is het maar de vraag wanneer die compensatie komt en wat die inhoudt.

Ingewikkeld en onduidelijk
Het hele AOW-AOV-verhaal laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is om als ondernemer voor voldoende inkomsten te zorgen in iedere fase van het leven en onder alle omstandigheden. Veel ondernemers focussen zich het liefst op het nu en op de kansen om te groeien. Voorzieningen voor inkomenszekerheid vinden ze vaak ingewikkeld en onduidelijk en jammer genoeg schuiven ze het voor zich uit om maatregelen te treffen.

Passende oplossingen
Neem contact op met ons kantoor om te bespreken hoe uw financiën eruitzien als u arbeidsongeschikt raakt, als de zaken een poos wat minder goed draaien en als u stopt met werken. Zie onder ogen dat u iets moet regelen als blijkt dat u er in die situaties te veel op achteruitgaat. Wij laten u zien wat passende oplossingen zijn en welke keuzes u kunt maken.