Het gemiddelde rentepercentage op gewone spaarrekeningen is eind vorig jaar verder gedaald tot slechts 0,07%. In vergelijking met januari 2020 is dat bijna 30% minder.

Met gewone spaarrekeningen bedoelen we de zogenoemde ‘dagelijks opvraagbare spaarrekeningen’ (DOS). Dit zijn spaarrekeningen waarvan u uw geld direct kunt overschrijven zonder een boete te betalen.

Zelden hoger dan 0,10%
In december 2020 waren er nog slechts tien DOS waar de rente hoger was dan 0,10%. Bij zeven kreeg u al helemaal geen rente meer uitgekeerd over uw spaargeld. Dat blijkt uit een inventarisatie van onafhankelijk onderzoeksbureau MoneyView.

Spaardeposito’s
Bij sommige spaardeposito – spaarrekeningen waarop uw geld voor kortere of langere tijd vaststaat – zijn vorig jaar wel renteverhogingen geweest. Het ging daarbij vooral om spaarproducten met kortere looptijden en bij deposito’s die via spaarplatformen worden aangeboden.

Negatieve rente
Het aantal DOS waarvoor u boven een bepaald spaarbedrag moet betalen, is in 2020 verder toegenomen. Dat zijn er inmiddels elf. Het saldo waarover deze negatieve rente wordt gerekend, varieert van € 100.000,- tot € 1 miljoen, aldus het onderzoek.

Taboe doorbroken
Het taboe op negatieve spaarrente is dus duidelijk doorbroken. Daarom verwacht MoneyView dat meer banken dit jaar negatieve spaarrente zullen introduceren. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij helpen u graag
Heeft u veel spaargeld en wilt u liever geen negatieve rente betalen? Neem dan even contact met ons op. Wij helpen u graag om eventuele alternatieven voor u op een rij te zetten.