De gemiddelde koopkracht van burgers gaat volgend jaar waarschijnlijk niet of nauwelijks omhoog. Sommige mensen krijgen er iets bij, anderen gaan er juist iets op achteruit. Daardoor komt de gemiddelde koopkrachtstijging uit op ongeveer nul.

Diverse media hebben lijstjes gepubliceerd waarin per groep staat wat de gemiddelde koopkrachtstijging of -daling in 2022 is. Toch zegt dit niet alles, omdat dit van huishouden tot huishouden kan verschillen. Al was het maar omdat sommige huishoudens onder meerdere groepen vallen.

Koopkrachtontwikkeling 2022
Een korte opsomming van de verwachte koopkrachtontwikkeling in 2022 per groep:

  • Mensen met een baan +0,1%
  • Mensen met een uitkering +0,1%
  • Alleenstaanden +0,1%
  • Gezinnen zonder kinderen +0,1%
  • Gezinnen met kinderen 0,0%
  • Tweeverdieners 0,0%
  • Gepensioneerden 0,0%
  • Alleenverdieners -0,2%

Lastenverlichting
Er komt waarschijnlijk een bedrag van € 220 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting. Dit geld gaat met name naar mensen met een laag inkomen, eenverdieners en gezinnen.

Inflatie en cao-lonen
In de koopkrachtplaatjes is de inflatie niet meegenomen. Die zal naar verwachting tussen de 1% en 2% bedragen. Een andere voorspelling is dat de cao-lonen in 2022 met gemiddeld 2,2% stijgen.

Maximale aftrek omlaag
Het maximale percentage waartegen u bepaalde kosten mag aftrekken, daalt volgend jaar opnieuw met 3%. Dit heeft gevolgen als uw inkomen hoger is dan € 68.500. De aftrek van onder meer hypotheekrente, giften en zorgkosten bedraagt hierdoor in 2022 maximaal 40%. In 2023 daalt dit verder tot 37,07%.

IB-ondernemers
IB-ondernemers leveren opnieuw in. De zelfstandigenaftrek gaat omlaag van € 6.670 naar € 6.310. En omdat ook de maximale aftrek daalt, telt deze aftrekpost volgend jaar voor maximaal 40% mee. Dit jaar is dat nog 43%.

Elektrische auto duurder
De bijtelling van elektrische auto’s gaat volgend jaar van 12% naar 16% voor wagens met een cataloguswaarde tot € 40.000. De subsidie die particulieren kunnen aanvragen als zij een elektrische auto willen kopen, daalt van € 4.000 naar € 3.700.

Discussies
Welke plannen er wel en niet doorgaan, wordt pas duidelijk na de algemene politieke beschouwingen op woensdag 22 en donderdag 23 september. De Nederlandse politiek is meer verdeeld dan ooit en dat zal ongetwijfeld voor felle discussies zorgen.

Meer informatie
Heeft u een vraag over dit bericht? Neem dan gerust even contact met ons op.