Er komt toch een prijsplafond voor energie. Dat is na lang overleg vlak voor Prinsjesdag besloten. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft de plannen hierover in de namiddag van Prinsjesdag in een persbericht toegelicht.

Na dagen praten en onderhandelen zijn het kabinet en de energiebedrijven het eens geworden over maatregelen om de energierekening te verlagen. Vanaf 1 november neemt de overheid een deel van de energiekosten van particulieren voor haar rekening. De regeling geldt in elk geval tot eind volgend jaar.

Prijs van januari 2022
In de praktijk betekent dit dat huishoudens ongeveer de gas- en elektriciteitsprijs van afgelopen januari gaan betalen over het eerste deel van hun energierekening. Het betreft dan de eerste 1.200 m3 gas en 2.400 kWh elektriciteit, het gemiddelde gebruik in Nederland. Over het meerdere dat zij gebruiken, moeten ze wel de – hogere – marktprijs betalen.

Exacte prijs nog niet bekend
Wat de exacte prijs van een kuub gas en een kilowattuur elektriciteit onder dat plafond wordt, is nog niet precies bekend. In de bedragen die nu zijn genoemd, gaat het om ongeveer € 1,50 per m3 gas en € 0,70 per kWh. Daarmee komt de overheidssubsidie op basis van de energieprijs van dit moment gemiddeld uit op ongeveer € 190 per maand per huishouden.

Voorschot vanaf november omlaag
De extra maatregel moet voorkomen dat ongeveer een miljoen huishoudens in financiële problemen komen en nog veel meer mensen er fors op achteruitgaan. In aanloop naar volgend jaar worden de voorschotten voor de energierekening al vanaf november verlaagd.

Energie blijft duur
Toch blijft energie duur. De prijs in januari 2022 was namelijk al een stuk hoger dan in de voorgaande jaren. Het gevolg is dat de energieprijs een belangrijke factor blijft in het koopkrachtverlies van bijna alle Nederlanders.

Niet afsluiten bij betalingsproblemen
Voor sommige huishoudens is de maatregel niet afdoende en dreigt er alsnog een betalingsachterstand. Daarom is ook afgesproken dat energiebedrijven mensen die in de komende winter toch in betalingsproblemen komen niet zullen afsluiten.

Meerjarige contracten
Om huishoudens extra financiële zekerheid te bieden, wil het kabinet verder dat iedereen weer de mogelijkheid krijgt om een meerjarig energiecontract af te sluiten. Bij veel energiebedrijven is dat nu niet mogelijk. Als tegenprestatie mogen energiebedrijven de boete verhogen als iemand zo’n contract vroegtijdig beëindigt.