Ook dit jaar is Prinsjesdag sober gevierd. Evenals in 2020 waren er geen koets, geen rijtoer en geen bijeenkomst in de Ridderzaal. In plaats daarvan sprak de koning de Troonrede uit in de Grote Kerk in Den Haag. Publiek was opnieuw niet welkom.

Ook de Miljoenennota is een stuk soberder dan vorig jaar. Dat komt omdat er nog geen nieuwe regering is. Het demissionaire kabinet moet weliswaar een begroting opstellen voor 2022, maar wordt geacht zich daarin terughoudend op te stellen. Op voorhand was dus al duidelijk dat we weinig nieuw beleid konden verwachten.

Koopkracht
Gemiddeld genomen gaat de koopkracht van burgers volgend jaar slechts minimaal omhoog. Sommige groepen gaan er misschien een fractie op vooruit, maar andere groepen houden juist minder over. Daardoor komt de gemiddelde koopkrachtstijging ongeveer op nul uit. Meer hierover leest u in dit artikel.

Zorg
Naar verwachting stijgt de zorgpremie voor de basisverzekering met € 2,50 per maand. Eerder is al besloten dat het verplichte eigen risico in 2022 niet stijgt. Dat bedraagt dus, net als in dit jaar, € 385 per verzekerde. Meer over de zorg in 2022 leest u in dit artikel.

Woningmarkt
Relatief weinig geld is er voor een ander belangrijk maatschappelijk probleem: de woningmarkt. Daarvoor komt de komende tien jaar ‘slechts’ € 100 miljoen per jaar extra beschikbaar. Voor huurders is er wel een lichtpuntje, zij hoeven komend jaar eenmalig geen huurverhoging te verwachten.

Grote investeringen
Wel zijn er enkele grote investeringen bekend gemaakt. Zo wordt er een bedrag van bijna € 7 miljard vrijgemaakt voor de klimaataanpak. Dit vloeit voort uit de rechtszaak die Urgenda tegen het regeringsbeleid aanspande en heeft gewonnen. Het geld wordt met name in subsidies geïnvesteerd.

Criminaliteit, defensie en sociale advocatuur
Daarnaast is er zo’n € 400.000 miljoen voor de bestrijding van criminaliteit bestemd. Dat is een uitdrukkelijke wens van het parlement. Ook komt er meer geld voor defensie en de sociale advocatuur beschikbaar. Dat laatste is een gevolg van de toeslagenaffaire.

Begrotingstekort en staatsschuld
Zo het er nu uitziet, komt het begrotingstekort over 2021 uit op 5,4%. In 2022 moet dat dalen naar 2,3%. Daarmee zal de staatsschuld, die nu ruim 57% bedraagt, weer afnemen. Europees gezien doet Nederland het trouwens best goed; gemiddeld bedraagt de staatsschuld in de eurozone ruim 100%.

Economie en werkloosheid
Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de economie volgend jaar groeit met 3,5%. Dit jaar is dat ietsje hoger. De werkloosheid blijft in 2022 met 3,5% ongeveer op hetzelfde niveau als in dit jaar.

Verdeeldheid
Of de Miljoenennota ook door de Tweede Kamer wordt aangenomen, is pas duidelijk na de algemene politieke beschouwingen op woensdag 22 en donderdag 23 september. Over veel onderdelen zal discussie zijn, zeker in het huidige, sterk verdeelde politieke landschap.

Meer informatie
Heeft u een vraag over dit artikel? We helpen u graag. Neem gerust even contact met ons op.