Het demissionaire kabinet verwacht dat de premie voor de basisverzekering in 2022 met ongeveer € 2,50 per maand omhoog gaat. Eerder was al bekend gemaakt dat het verplichte eigen risico volgend jaar gelijk blijft.

Als de voorspellingen uitkomen, betaalt u in 2022 gemiddeld € 126 per maand voor uw basisverzekering. De exacte premie verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Zo bedraagt het verschil tussen de hoogste en laagste premie dit jaar al zo’n € 40 per maand. Op 12 november, de uiterlijke datum waarop de zorgverzekeraars hun premies bekend moeten maken, weten we meer.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico blijft in 2022 met € 385 gelijk. U kunt uw eigen risico desgewenst verhogen als u verwacht weinig zorgkosten te maken. In dat geval krijgt u een korting op de maandelijkse premie van uw basis zorgverzekering.

Zorgtoeslag en Zvw
De zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen gaat iets omhoog. Alleenstaanden krijgen er volgend jaar € 30 bij, gezinnen € 40. Voor alleenstaanden loopt dat dus in de pas met de verwachte premiestijging. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat voor iedereen omlaag. In 2022 betalen we hier 0,3% minder voor.

Basispakket
Het zorgpakket van de basisverzekering verandert komend jaar maar weinig. Enkele nieuwe, dure medicijnen tegen chronische migraine worden onder voorwaarden vergoed. Datzelfde geldt voor de elektriciteitskosten van mechanische ademhalingsondersteuning thuis.

Long Covid
Patiënten met Long Covid hebben dit jaar recht op extra dekkingen vanuit het basispakket. Deze regeling wordt in elk geval tot augustus 2022 verlengd. Verschillende soorten paramedische zorg worden door de regeling vanuit de basisverzekering vergoed:

  • Fysiotherapie (tot vijftig behandelingen)
  • Ergotherapie (tot tien extra uren)
  • Dieetadvisering (tot zeven extra uren)
  • Logopedie

Deze behandelingen vallen wel onder het eigen risico.

Stevige maatregelen nodig
Om de almaar stijgende zorgkosten af te remmen, moeten in de nabije toekomst stevige maatregelen worden getroffen. Anders stijgen de zorgkosten naar astronomische bedragen.

De Miljoenennota doet hierover geen concrete uitspraken, maar hint wel naar mogelijke oplossingen zoals het beperken van de verzekerde pakketten. De beslissing daarover laat het demissionaire kabinet aan de volgende regering.