De zorgpremie stijgt in 2023 naar verwachting veel sterker dan in de afgelopen jaren. Om mensen met een lager inkomen enigszins te compenseren, gaat ook de zorgtoeslag omhoog.

Zorg wordt almaar duurder. Dat komt onder andere door de technologische vooruitgang. Medici kunnen steeds meer aandoeningen steeds specifieker behandelen. Kort door de bocht betekent dit dat we tegenwoordig minder snel doodgaan aan ziektes waarvoor vroeger geen behandelingen waren.

Hogere kosten
Dat is prachtig, maar er staan wel hogere kosten tegenover. En omdat de vraag groter wordt, zijn er meer mensen nodig in de zorg. Daardoor stijgen ook de personeelslasten. Verder speelt de vergrijzing een rol in de stijgende kosten.

Zorgverzekering duurder
Daardoor worden zorgverzekeringen volgend jaar gemiddeld zo’n € 132 per jaar duurder, voorspelt het kabinet. Dat komt neer op € 11 per volwassene per maand. De exacte premiestijging kan van zorgverzekeraar tot zorgverzekeraar verschillen.

Prijsontwikkeling
Zorgverzekeraars zijn verplicht om uiterlijk 12 november de zorgpremies voor 2023 bekend te maken. Naar verwachting zal zorgverzekeraar DSB over ongeveer twee weken als eerste de nieuwe premie bekend maken. Vaak is dit een goede richtlijn om de prijsontwikkeling in te schatten.

Zorgtoeslag omhoog
Om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen, gaat ook de zorgtoeslag volgend jaar omhoog. Die stijgt in 2023 met ongeveer € 43 naar maximaal € 154 per maand.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico blijft ook volgend jaar € 385. Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om dit vrijwillig te verhogen. In dat geval krijgt u een korting op de maandelijkse premie van uw basis zorgverzekering. Maar als u (extra) zorgkosten moet maken, betaalt u daar dan zelf meer voor.

Collectieve korting
Vanaf 1 januari 2023 mogen zorgverzekeraars geen collectiviteitskorting meer geven op de basisverzekering. Nu bedraagt deze nog 5%. Collectieve kortingen op aanvullende zorgverzekeringen blijven wel toegestaan.

Meer informatie
Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust even contact met ons op.