Het aantal Nederlanders met betalingsachterstand op hun hypotheek is jaar vorig jaar flink afgenomen. Maar het aantal restschulden na verkoop van de woning is in 2020 juist gestegen.

Een en ander blijkt uit de Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit rapport wordt twee keer per jaar opgesteld om inzicht te krijgen in het aantal betalingsachterstanden en restschulden op hypotheken in Nederland.

Betalingsregelingen
Eind 2019 hadden een kleine 50.000 huiseigenaren een betalingsachterstand van tenminste drie maanden op hun hypotheek. Eind vorig jaar waren dat er zo’n 39.000. Deze daling van 20% is waarschijnlijk mede veroorzaakt door de preventieve betalingsregelingen die sinds het begin van de coronacrisis zijn getroffen.

Opmerkelijk
Eind 2019 waren er ruim 20.000 huiseigenaren met een restschuld na de verkoop van hun woning. Een jaar later waren dit er ruim 21.000. Deze stijging van 5% is opmerkelijk omdat de huizenprijzen in 2020 juist flink zijn gestegen.

Het aantal restschulden is in bijna alle leeftijdscategorieën toegenomen. Alleen bij mensen in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 40 jaar was een daling zichtbaar.

Restschuld zo snel mogelijk melden
Heeft u een (dreigende) restschuld? Misschien kunt u deze dan meefinancieren in de hypotheek voor uw nieuwe huis, een een betalingsregeling treffen of het schuldbedrag op een andere manier betalen.

Het is wel verstandig om dit zo snel mogelijk te melden en bespreekbaar te maken. Als uw adviseur helpen we graag om de beste oplossing voor u te vinden. Neem dus gerust contact met ons op voor een afspraak.