Er komt een nieuw fonds voor met name starters op de woningmarkt. Vooralsnog heeft het kabinet beloofd om daarvoor € 40 miljoen beschikbaar te stellen. Stichting OpMaat, de initiatiefnemer van het Fonds, had om ruim het dubbele gevraagd.

Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te komen, moet de aspirant-huizenkoper een bruto jaarinkomen hebben tussen de € 40.000 en € 65.000. Verder mag het huis niet duurder zijn dan € 335.000. Naast starters komen ook gezinnen in aanmerking voor de subsidie als ze aan deze inkomenseis voldoen.

Terugbetalen
De koopsubsidie uit het fonds bedraagt maximaal € 75.000. Als het huis weer wordt verkocht, moet de subsidie worden terugbetaald. Is er winst? Dan moeten de verkopers ook daarvan een deel afstaan. Maar als het huis juist in waarde daalt, kan het terug te betalen bedrag lager uitvallen.

Kabinetsbeleid
De oprichting van het nieuwe fonds sluit aan bij het kabinetsbeleid. In het regeerakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie namelijk vastgelegd dat ze starters gaan helpen met overheidssubsidie. Tot eind jaren ’80 gebeurde dat ook in de vorm van de premie A-woningen.

Kritiek
Uit verschillende hoeken is kritisch gereageerd op de nieuwe regeling. Experts menen dat de subsidie de huizenprijs alleen maar zal opdrijven. De Stichting OpMaat weerspreekt dat omdat huizenkopers die er gebruik van maken, het geld later weer moeten terugbetalen.

Bevoordeeld
Een ander punt van kritiek is dat één bepaalde groep nu wordt bevoordeeld, terwijl ook andere groepen het moeilijk hebben op de woningmarkt. Zo kunnen starters die gebruik maken van de regeling nu een duurder huis kopen. Daardoor blijven er minder beschikbare koopwoningen over voor starters die op basis van hun inkomen wel een duurder huis kunnen kopen.

Meer informatie
Heeft u een vraag over dit bericht? Wil u meer weten over de nieuwe subsidieregeling of over andere mogelijkheden die er zijn voor starters op de woningmarkt? Neem dan even contact met ons op. We helpen u graag.