Ondanks de pandemie zijn de resultaten van Nederlandse zorgverzekeraars stabiel gebleven. Dat blijkt uit de Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2020. Deze wordt jaarlijks uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

En er is meer goed nieuws. Zo constateert de NZa dat er flinke winst is te behalen voor verzekerden die overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit komt de betaalbaarheid uiteraard ten goede.

Stimuleren van gezondheid
Ook blijkt dat alle zorgverzekeraars een belangrijke bijdrage willen leveren aan het stimuleren van gezondheid en het voorkomen van ziekte voor alle verzekerden. Zij hebben dit ook opgenomen in hun missie en visie. Uiteraard juicht de zorgwaakhond dit toe.

Kritische noot
De NZa is minder te spreken over het aantal polissen met beperkende voorwaarden. Met zulke producten richten verzekeraars zich in de praktijk vooral op jonge en gezonde mensen. Relatief veel mensen zijn vorig jaar overgestapt naar zo’n polis.

Onderscheiden
Tot slot is de NZa van mening dat er inhoudelijk relatief weinig te kiezen valt. Er is een beperkt onderscheidend aanbod in zorgverzekeringen, wat leidt tot veel nagenoeg gelijke polissen. Liever ziet de zorgautoriteit dat verzekeraars zich beter profileren op basis van zorginkoop en dienstverlening.

Meer informatie
Heeft u een vraag over dit artikel of overweegt u om volgend jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.