Arbodiensten melden halverwege januari stijgingen in het ziekteverzuim van 30 tot 50 procent door Omikron, griep, quarantaineregels en stress. Inmiddels is het duidelijk dat corona een blijvertje is waar we als samenleving mee om moeten leren gaan. Een uitstekende aanleiding dus om opnieuw naar uw verzuimbeleid te kijken.

Als u opnieuw naar uw verzuimbeleid wilt kijken, kunt u beginnen bij de werkplek zelf. Is die gezond en veilig? Kunt u besmettingsgevaar beperken door een betere ventilatie, een andere indeling van bureaus en goede thuiswerkmogelijkheden? Zijn de bureaustoelen (ook thuis) zo afgesteld dat uw medewerkers in een goede houding aan het werk zijn en weten zij wat gezond beeldschermgebruik is? Behalve corona is ook stress een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim. Besteed daarom aandacht aan de sfeer op de werkplek. Is er sprake van intimidatie? Is de werkdruk te hoog? Voelen werknemers zich vrij om klachten en problemen te melden?

Preventiemedewerker
Een preventiemedewerker speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekteverzuim. Hij brengt de risico’s in kaart betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij stelt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op, laat zien welke verbeteringen nodig of gewenst zijn en houdt de bedrijfsongevallen bij. Ook kan hij de rol van vertrouwenspersoon vervullen. In een bedrijf met personeel moet ten minste één preventiemedewerker aanwezig zijn. Heeft u dat al geregeld?

Inzetten op vitaliteit
Een goede stap in het beperken van ziekteverzuim is inzetten op vitaliteit. Bied voorzieningen aan die medewerkers helpen een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Denk aan cursussen en trainingen op het gebied van timemanagement, omgaan met stress of stoppen met roken. Kunnen medewerkers privé en werk goed op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld met flexibele roosters of door af en toe thuis te werken? En kunnen zij – als ze dat willen – zich bij de bedrijfsarts laten testen om gezondheidsrisico’s inzichtelijk te maken? U bent als werkgever verplicht uw werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Via een vragenlijst en fysieke onderzoeken krijgen zij dan duidelijkheid over hun mentale en fysieke gezondheid.

Welke verzuimverzekering?
Ga ten slotte na welke verzuimverzekering bij uw bedrijf past. Daarvoor neemt u contact op met ons kantoor. Wij bespreken met u hoe u nu verzekerd bent en welke andere keuzes u kunt maken. Loont het bijvoorbeeld om eigen risicodrager te worden? Is de mkb-ontzorg verzuimverzekering voor u een goede oplossing? En welke verzekeraar heeft u het meest te bieden? Een goede verzuimverzekering is een kwestie van maatwerk waarbij een deskundig advies absoluut nodig is. Wij gaan graag met u in gesprek