De premie van opstalverzekeringen is sinds 2019 flink gestegen. Gemiddeld gaat het om een prijstoename van 17% met een uitschieter naar 21% voor huizen die in Zuid-Holland staan.

Dat is één van de uitkomsten van een recent onderzoek naar woonverzekeringen van onafhankelijk bureau MoneyView. De premiestijging is een gevolg van de hogere kosten voor bouw en transport. Daardoor is de herbouwwaarde van huizen omhoog gegaan en dat ziet u terug in de kosten van de opstalverzekering. Voor de komende jaren is de kans groot dat deze trend verder doorzet.

Rookmelderplicht
Naast opstalverzekeringen nam MoneyView ook inboedelverzekeringen onder de loep. Omdat rookmelders vanaf 1 juli van dit jaar in alle huizen en op alle verdiepingen wettelijk verplicht zijn, hebben de onderzoekers aan verzekeraars gevraagd wat de gevolgen zijn als een verzekerde niet voldoet aan dit voorschrift.

Vooralsnog heeft geen enkele verzekeraar de voorwaarden aangepast. Dat betekent dat er nu nog geen consequenties zijn als de verzekerde geen rookmelders heeft. Maar in de toekomst kan het zo zijn dat de uitkering van een (brand)schade lager uitvalt. Zeker als de kans op die schade kleiner was geweest of voorkomen had kunnen worden door de aanwezigheid van rookmelders.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over uw lopende woonverzekeringen? Bent u op zoek naar een andere of nieuwe inboedel- of opstalverzekering? Neem dan gerust even contact met ons op. We helpen u graag bij het vinden van de beste oplossing voor uw situatie.