De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen (ORV’s) blijven dalen. Vorig jaar ging het om een gemiddelde daling van 3,7%. Inmiddels betaalt u zo’n 60% minder voor een ORV dan twintig jaar geleden.

De lagere premies hangen samen met de gemiddelde levensverwachting, maar ook met concurrentie. Zo wedijveren verzekeraars niet alleen op prijs, maar ook op voorwaarden. Twee levens tegen verschillende bedragen verzekeren op één polis kan tegenwoordig bij driekwart van de aangeboden verzekeringen. In 2015 gold dat voor minder dan de helft.

Verschillende dekkingen binnen één polis
Verder heeft u steeds meer keuze voor het wel of niet laten uitkeren van de reservewaarde als u de verzekering eerder stopzet. Ook is het bij steeds meer aanbieders mogelijk om binnen e?e?n polis meerdere dekkingen op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van een dalende en een gelijkblijvende dekking.

Waarom een ORV?
Een ORV is vaak bedoeld om ervoor te zorgen dat nabestaanden geen geldzorgen hebben en na het overlijden van hun partner of ouder in het huis kunnen blijven wonen. Verzekeraars kijken tijdens het aanvraagproces naar het risico dat zij lopen. Daarom stijgt de premie naar mate u ouder bent op het moment van afsluiten. Ook als u rookt, zal de premie hoger uitvallen dan wanneer dit niet het geval is.

Besparen door oversluiten
Gezien de forse premiedalingen kan het interessant zijn om een lopende ORV over te sluiten. Zeker als u deze al weer enige tijd geleden heeft afgesloten, is de kans dat u kunt besparen op de premie reëel.

Meer informatie
Wilt u hier meer over weten? Of heeft u nog geen ORV en overweegt u om er één af te sluiten? Neem dan even contact met ons op. We adviseren u graag over de mogelijkheden die er zijn.