Prinsjesdag had dit jaar extra feestelijk moeten zijn. Voor het eerst sinds de pandemie nam koning Willem-Alexander de koets en was er een rijtoer door Den Haag. Maar in de Troonrede, die hij dit jaar uitsprak in de Koninklijke Schouwburg, stond hij uitgebreid stil bij de uitdagingen waar we als land voor staan.

‘Het is een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheden’, zei de koning al direct aan het begin. Nederland moet veel crises tegelijkertijd het hoofd bieden en dat kost moeite. Hij riep op om gezamenlijkheid en veerkracht te tonen, zoals we dat eerder in de geschiedenis hebben gedaan. Daarmee was het eerste deel van de Troonrede dit jaar bijzonder persoonlijk.

Koopkracht
Later in de middag presenteerde minister Kaag van Financiën op het Binnenhof de Miljoenennota, waarin het kabinet de financiële plannen voor 2023 bekend maakt. Die moeten met een pakket van ruim € 18 miljard een positief effect hebben op de koopkracht voor volgend jaar, maar zullen de koopkrachtdaling over 2022 zeker niet compenseren. Meer hierover leest u in dit artikel.

Energieprijs
Op de avond voor Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet toch heeft besloten om in te grijpen in de hoogte van de energierekening. Daarmee gaat Prinsjesdag 2022 de boeken in als een unicum; normaal gesproken staat de Rijksbegroting eind augustus al helemaal vast. Wat de invoering van het prijsplafond voor energie voor u betekent, leest u in dit artikel.

Zorg
Zorg wordt volgend jaar weer duurder. Naar verwachting stijgt de zorgpremie met € 11 per verzekerde per maand. Om de lagere inkomens te compenseren, gaat ook de zorgtoeslag omhoog. Meer over de zorg in 2023 leest u in dit artikel.

Bedrijven gaan meer betalen
Bedrijven betalen een deel van de rekening. Zo wordt de drempel voor het lage tarief van de vennootschapsbelasting bijna gehalveerd en het percentage verhoogd van 15% naar 19%. Verder gaat de mijnbouwheffing (de belasting die energiebedrijven betalen) flink omhoog.

Belasting op vermogen
Ook de belasting op vermogen in box 3 gaat waarschijnlijk stapsgewijs omhoog. Nu bedraagt deze nog 31% over het (fictieve) rendement. De komende jaren wordt dit percentage waarschijnlijk in drie stappen verhoogd naar 34%. Wel gaat het drempelbedrag in box 3 met ongeveer € 7.000 omhoog naar € 57.000.

Meer informatie
Heeft u een vraag over dit artikel? We helpen u graag. Neem gerust even contact met ons op.