Wie privé een auto wil leasen, moet er rekening mee houden dat de regels op 1 april van dit jaar zijn veranderd. Sinds die datum wordt namelijk het volledige bedrag van de leaseovereenkomst geregistreerd door het BKR. En dat heeft gevolgen voor uw leencapaciteit.

Het volledige bedrag van de leaseovereenkomst is de som van alle maandbedragen die u tijdens de looptijd moet betalen. Voorheen nam het Bureau Kredietregistratie (BKR) 65% van dit bedrag op in de registers, nu is dat 100%. Het gaat alleen om leasecontracten waarvan de eerste termijn op of na 1 april 2022 is gefactureerd.

Minder leencapaciteit
Het effect van deze verandering is dat u minder kunt lenen. Zo’n private leaseovereenkomst heeft dus gevolgen voor een doorlopend krediet of een nieuwe persoonlijke lening. Daarbij gaat het al snel om duizenden euro’s.

Rekenvoorbeeld
U gaat een private leaseauto rijden met een contract van vijf jaar. Maandelijks betaalt u € 375 aan de leasemaatschappij. Tijdens het contract bent u dus 5 x 12 x € 375 = € 22.500 verschuldigd. Dit is het bedrag zoals dat sinds april in de registers staat. Tot die tijd registreerde het BKR hiervan 65%, wat neerkomt op een bedrag van € 14.625. Een verschil van bijna € 8.000.

Gevolgen
Wat de exacte gevolgen zijn voor de leencapaciteit van consumenten, verschilt van situatie tot situatie. Overweegt u om binnenkort een nieuw private leasecontract af te sluiten? Laat u dan van tevoren goed informeren. Als specialist helpen we u graag. Neem dus gerust even contact met ons op.