U bent voor uzelf begonnen als zzp’er. U werkt van huis uit en bent privé goed verzekerd. Helaas vergoeden die particuliere polissen geen zakelijke schade. Wanneer moet u een zakelijke verzekering afsluiten?

Aansprakelijkheid. Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoedt alleen schade die u in de privésfeer veroorzaakt bij anderen. Als ondernemer heeft u met heel andere vormen van aansprakelijkheid te maken. De risico’s zijn zo anders, dat er verschillende zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen zijn, onder meer voor:

  • Bedrijfsaansprakelijkheid. Als u door werkzaamheden schade toebrengt aan personen of zaken en daarvoor aansprakelijk gesteld wordt.
  • Productaansprakelijkheid. Wanneer u als importeur, handelaar of detaillist aansprakelijk gesteld wordt voor schade ontstaan door een product dat u verhandelt. Die schade kunt u niet altijd verhalen op de producent.
  • Beroepsaansprakelijkheid. Bij de uitoefening van uw beroep kunt u schade veroorzaken bij anderen bijvoorbeeld door nalatigheden, vergissingen, gebrekkige adviezen of schending van intellectuele eigendomsrechten. U kunt dan te maken krijgen met hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade.

Inventaris. Stel, in uw kantoor aan huis raken spullen beschadigd door brand of storm. Of een inbreker rooft uw kantoor leeg. Uw particuliere inboedelverzekering kan dan (een deel van) de kosten vergoeden, maar vaak geldt er een maximum. Is uw inventaris wat uitgebreider dan een bureau en een computer? Of heeft u goederen in opslag? Bespreek dan met ons of u een inventaris- en goederenverzekering af moet sluiten.

Auto. Voor een auto van de zaak kunt u geen reguliere autoverzekering afsluiten. Koopt u de auto privé, maar rijdt u daar ook in voor uw werk? Dan hangt het ervan af hoeveel zakelijke kilometers u maakt. Als dat er veel zijn, heeft u een zakelijke verzekering nodig. Overleg met ons of u de auto zakelijk of privé moet verzekeren.

Rechtsbijstand. Een klant betaalt zijn rekening niet. Een leverancier bezorgt goederen te laat. Of uw bedrijf veroorzaakt een datalek. De zakelijke geschillen waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen, kunnen tot hoge kosten leiden. Aan een particuliere rechtsbijstandverzekering heeft u dan niets. Laat ons u adviseren over een zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Zakenreis. U reist regelmatig naar het buitenland om zaken te doen. Bedenk dan wat de risico’s van een zakenreis zijn. U wordt ziek en wilt een vervanger sturen. Bij pech onderweg neemt u een taxi om op tijd bij uw klant te zijn. Door een gewapend conflict kunt u niet terugvliegen en heeft u hoge hotelkosten. Met een particuliere reisverzekering krijgt u die zakelijke kosten niet vergoed, met een goede zakenreisverzekering wél.

Wilt u weten welke zakelijke verzekeringen u nodig heeft? Neem dan contact op met ons kantoor.