Een rechtsbijstandverzekering voor particulieren biedt hulp bij juridische kwesties. Slechts één op de drie Nederlandse huishoudens heeft zo’n verzekering afgesloten. Best weinig, als u bedenkt dat de jaarpremie ervan ongeveer gelijk is aan het uurtarief van een advocaat.

Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin een juridisch geschil speelt. Sterker nog, de kans daarop is in de afgelopen decennia alleen maar groter geworden. Mocht dat gebeuren, dan is het natuurlijk prettig om te kunnen terugvallen op een rechtsbijstandverzekering.

Juridische hulp
Lang niet altijd hoeft zo’n confrontatie namelijk op de spits te worden gedreven. Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich in eerste instantie van juridisch advies. Vaak kan dat ervoor zorgen dat het meningsverschil niet ontspoort. En dat is voor alle betrokkenen meestal de beste uitkomst.

Verschillen
Op detailniveau kunnen rechtsbijstandverzekeringen flink van elkaar verschillen. Dat geldt zeker voor juridische hulp als u en uw partner onverhoopt uit elkaar gaan, blijkt uit recent onderzoek van onafhankelijk bureau MoneyView. Maar ook op andere vlakken kunnen de vergoedingen uiteenlopen.

Eigen risico
Zoals bij alle verzekeringen is de premie van een rechtsbijstandverzekering afhankelijk van de dekkingen waarvoor u in aanmerking komt. Vaak kunt u kiezen uit een basispolis en die desgewenst aanvullen. Ook het eigen risico speelt een rol; hoe hoger dat is, hoe lager de maandelijkse kosten.

Meer informatie
Twijfelt u of u een rechtsbijstandverzekering nodig heeft? Heeft u al een rechtsbijstandverzekering, maar weet u niet zeker of de dekkingen daarvan nog wel aansluiten bij uw wensen en eisen? Neem dan even contact met ons op. We zoeken het graag voor u uit.