Steeds meer consumenten sluiten een rechtsbijstandverzekering af. Zo’n verzekering biedt juridische hulp als u in een conflictsituatie terecht komt. Maar waar moet u op letten bij het afsluiten ervan?

Rechtsbijstandverzekeringen kennen verschillende modules en voor elke module moet u premie betalen. Een basis rechtsbijstandverzekering kost gemiddeld zo’n € 100 per jaar, voor de meest uitgebreide betaalt u tot wel € 400 premie.

Welke situaties wel en niet?
Stel uzelf dus eerst de vraag in welke situaties u gebruik wilt kunnen maken van de verzekering. Zo zijn er modules die u verzekeren van hulp bij conflicten over werk en inkomen, verkeersongevallen en (grote) aankopen. De voorwaarden van de modules kunnen van verzekeraar tot verzekeraar verschillen.

Dubbele dekking
Controleer voordat u een rechtsbijstandverzekering afsluit ook even of uw lopende verzekeringen niet al dekking bieden voor bepaalde risico’s. Sommige woon-, auto en aansprakelijkheidsverzekeringen doen dit namelijk al.

Wachttijd
Houd er verder rekening mee dat een rechtsbijstandverzekering bijna altijd een wachttijd heeft. Dat betekent dat u er niet direct gebruik van kunt maken. Heeft u dus al een conflict of verwacht u dat dit op korte termijn ontstaat, dan is de kans klein dat u de verzekering hiervoor kunt gebruiken.

Drempelbedrag
Daarnaast werken verzekeraars met een drempelbedrag. Meestal is dat een paar honderd euro. In de praktijk betekent dit dat zij de zaak niet in behandeling nemen als uw schade lager is dan dit bedrag.

De beste keuze
Als u op zoek bent naar een rechtsbijstandverzekering heeft u veel keuze. Maar welke is de beste voor uw situatie? Wij helpen u graag om dat uit te zoeken. Neem dus gerust even contact met ons op.