In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een rijbewijsverzekering te introduceren. Bij die verzekering is de bestuurder van een voertuig aansprakelijk voor de schade die hij aanricht, niet de eigenaar.

De vraag naar deelauto’s en -scooters neemt toe, maar veel van deze voertuigen lopen tijdens het gebruik ervan schade op. Voor verzekeraars is de verhouding tussen premie en schade scheefgegroeid. Daardoor is het steeds lastiger om deelvoertuigen tegen betaalbare premies te verzekeren.

Bestuurder aansprakelijk
Het idee is nu om de schade niet langer te koppelen aan het voertuig, maar aan de bestuurder. Dit is mogelijk door de rijbewijsverzekering te introduceren. De bestuurder van het voertuig zou dan zelf opdraaien voor de financiële gevolgen van zijn rijgedrag, in positieve én negatieve zin. Wie weinig schade rijdt, betaalt een lagere premie, wie meer schade rijdt een hogere.

Veiliger rijgedrag
De bevindingen zijn door onderzoeker Aon vastgelegd in het Rapport Onderzoek Mobiliteitsverzekering. Volgens de uitkomsten ervan zou zo’n rijbewijsverzekering niet alleen de kosten van schade eerlijker verdelen, maar ook veiliger rijgedrag stimuleren.

Financiële beloning
Ook is de kans groot dat de schadelast omlaag gaat. Voor verzekeraars wordt het dan makkelijker om passende producten voor een goede prijs aan te bieden. Dat is interessant voor aanbieders van deelvoertuigen, omdat ze hun kosten dan beter kunnen beheersen. Last but not least is het goed voor consumenten die gebruik maken van deelvoertuigen, omdat zij financieel worden beloond voor veilig rijgedrag.

Proef
De volgende stap is een proef met zevenhonderd deelnemers, die binnenkort van start gaat. Op die manier willen de initiatiefnemers onderzoeken hoe een rijbewijsverzekering in de praktijk werkt en wat de ervaringen zijn van gebruikers van deelvoertuigen. Op deze manier wordt een belangrijke stap gezet om mobiliteitsinnovaties zoals deelvoertuigen ook in de wetgeving en verzekeringstechnisch goed te regelen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit artikel? Neem dan gerust even contact met ons op.