Als u plannen heeft voor bedrijfsgroei, schenk dan van meet af aan aandacht aan de (nieuwe) risico’s. Want als u die niet onderkent, geen maatregelen treft om ze te beperken en ze niet verzekert, neemt de kans op succesvolle groei af. Maak de bedrijfsrisico’s onderdeel van uw groeistrategie en betrek ons bij uw plannen.

Een groter bedrijf is ook een complexer bedrijf. Risico’s die voorheen geen of slechts een kleine rol speelden, blijken dan ineens veel belangrijker te zijn geworden. Schadeposten die u tot nu toe zelf opving, kunt u nu misschien maar beter verzekeren. Aan welke risico’s moet u extra aandacht besteden bij bedrijfsgroei?

Bedrijfsmiddelen verzekeren
Bedrijfsgroei gaat vaak hand in hand met een groter pand, meer inventaris, nieuwe elektronische apparatuur, nieuwe machines en een groter wagenpark. Alle verzekeringen die betrekking hebben op deze bedrijfsmiddelen zult u opnieuw onder de loep moeten laten nemen. Schakel ons daarbij in. Wij zijn deskundig op dit terrein. Zijn de risico’s voor uw bedrijf heel specifiek? Dan nemen wij contact op met de verzekeraar die voor u het meest voor u kan betekenen. Zij kunnen praktische oplossingen aandragen en zo helpen om de risico’s beheersbaar en verzekerbaar te houden. Centraal daarbij staat het veiligstellen van de bedrijfscontinuïteit.

Andere juridische realiteit
Soms houdt bedrijfsgroei in dat u nieuwe bedrijfsactiviteiten onderneemt. Dat kan voor een andere juridische situatie zorgen. Voor welke soorten schade kunt u bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden? En is de kans op conflicten met afnemers, leveranciers of medewerkers groter geworden? Misschien heeft de uitbreiding van uw bedrijf te maken met exportkansen die u ziet. Dan moet u rekening houden met een grotere kans op wanbetalingen en met de risico’s van transport en wat er kan gebeuren als u uw klant in het buitenland bezoekt. Wij adviseren u over passende verzekeringen.

Medewerkers verdienen bescherming
Ten slotte: uw medewerkers. Als u nieuwe mensen aantrekt, is dat prachtig. Maar veiligheid, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden komen dan ook meer op de voorgrond te staan. Uw medewerkers verdienen bescherming. Ga met ons in gesprek over goede verzekeringsoplossingen.

Neem tijdig contact op
Neem contact op met ons kantoor als de bedrijfsgroei alleen nog maar in uw hoofd zit. U kunt dan de bedrijfsrisico’s onderdeel maken van uw strategie. Samen met ons denkt u dan na over preventie en verzekerbaarheid. Door al vanaf het begin risicobewust te zijn kunt u veel ellende voorkomen en behoorlijk besparen op de premies. Wij kunnen dan bovendien op zoek gaan naar verzekeraars met feeling voor uw branche en uw business.